نوشته‌ها

احساس ناامنی در رابطه

احساس ناامنی در رابطه

درون یک ذهن نا امن و متزلزل چه می گذرد؟سارا با مردی وارد رابطه عاطفی شده و با…