بایگانی برچسب برای: باور موفقیت

مدت زمان رسیدن به موفقیت

مشکلی که اینترنت به وجود آوردقبل از اینکه اینترنت برای همه …

چرا باید برای باورهایتان بجنگید

داستان همیشه همین استسال ها پیش من اشتیاق و علاقه ی زیادی…

دلایل موفقیت استیو جابز

استیو جابز یکی از برترین افراد در تاریخ شرکت های تکنولوژی اس…

تاثیر باور در موفقیت

برای موفقیت باور کنید شایسته ی بهترین ها هستیدآیا از زندگی خود ر…