نوشته‌ها

ایجاد دلتنگی در مردان بعد از جدایی بر اساس روانشناسی

هر چقدر عملکرد شما از آغاز بهتر باشد فرد مورد نظر نیز بعد از جدایی زودتر دلتنگ خواهد شد اما هرچقدر کمتر این اقدامات را رعایت کرده باشید فرد مورد نظر نیز دیرتر دلتنگ می شود. این بدین معناست که هر چقدر زودتر به فکر حفظ رابطه عاشقانه، تبدیل رابطه خود به ازدواج، حفظ عشق در ازدواج و جلوگیری از جدایی بیفتید، مرد مورد علاقه تان نیز بعد از هر نوع جدایی زودتر دلتنگ شما خواهد شد.