بایگانی برچسب برای: روانشناسی عاشق شدن

چگونه دیگران را عاشق خود کنیم ( بر اساس روانشناسی عشق)

چگونه دیگران را عاشق خود کنیم ( بر اساس روانشناسی عشق)

در این مطلب می خواهیم در مورد این موضوع صحبت کنیم که چگونه دیگران را ع…
چگونه معشوق خود را بیقرار کنیم

چگونه معشوق خود را بیقرار کنیم بر اساس روانشناسی عشق

/
همواره یکی از مهمترین پرسش های افراد این بوده است که چگونه معشوق خ…

عاشق کردن غیر مستقیم با برطرف کردن نیازهای ضمیر ناخودآگاه

پبرای عاشق کردن دیگران قرار نیست به سوی طرف مقابل بروید و به او بگویید من نیاز تو را می توانم برطرف کنم زیرا اصلا قرار نیست کاری برای طرف مقابل بکنید. بلکه باید به صورت غیر مستقیم عمل کرد؛ یعنی تصویری از خود نشان داد که در آن تصویر نیاز طرف مقابل برطرف شده است.
چرا عاشق می شویم

روانشناسی عشق – تعریف عشق بر اساس روانشناسی

عاشق شدن از نظر روانشناسی به چه معناست؟ چه چیز جدیدی در روانشناسی عشق وجود د…
چرا عاشق می شویم

چرا عاشق می شویم (بر اساس روانشناسی عشق)

در مطلب قبل در مورد آنچه روانشناسی عشق می گوید سخن گفتیم. د…