نوشته‌ها

روانشناسی طرز خوابیدن زوجین

/
اگر یکی از خواننده های همیشگی و دائمی نوین بینش باشید پس این عنوان برایتان عجیب نخواهد بود. اگر بتوانید با کمک چهره شناسی، زبان بدن، موسیقی مورد علاقه، سبک راه رفتن و حتی نوع شخصیت از روی اندام بدن نظر بدهید، پس منطقی است که سبک خواب یک فرد نیز بتواند اطلاعاتی در مورد شخصیت زوجین به شما بدهد.