نوشته‌ها

چطور عشقم را فراموش کنم

چگونه کسی را که دوستش داریم فراموش کنیم

فراموش کردن کسی که دوستش داریم وقتی در مورد چگونه فراموش کردن کس…