بایگانی برچسب برای: تشخیص دروغ

زبان بدن در وضعیت دروغ

NLP، نشانه های حرکتی چشم

برنامه ریزی عصبی کلامی (NLP) آیا تا کنون متوجه حرکات چشم شد…
زبان بدن در وضعیت دروغ

زبان بدن در وضعیت دروغ

خواندن زبان بدن: در موقعیت فریب و دروغ دقیقا مثل هر موقعیت هیجانی دیگر، دروغ گف…