گردآوری پرکاربردترین منابعانتشار کتاب، مقاله و محتوای آموزشیترجمـه منابع علمیمعرفی الگوی مطالعه مرحله ایارتباط با کاربران
نویـن بینـش
تحـقیقپژوهـشمطالعـهترجمـهتولید محتوا

مجله فرهنگی و پژوهشی

نویـن بینـش

تیم انتشاراتی نوین بینش، یک تیم تحقیقاتی و پژوهشی است با مدیریت شاهین زند که از طریق جمع آوری بهترین و پرکاربرد ترین منابع در تلاش است آخرین تکنیک ها و مهارت ای علمی که در مجلات معتبر علمی منتشر شده است را به زبان ساده و به صورت کاربرد محور در اختیار خوانندگان خود قرار دهد. به عبارت دیگر نوین بینش محتوای خود را به منظور معرفی بهترین مهارت ها و تکنیک ها از طریق انتشار کتاب ها، مقالات و محتوای آموزشی گردآوری می کند و با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه مهارت های ارتباطی و عاطفی به خوانندگان کمک می کند بتوانند به صورت عملی از این مهارت ها در زندگی روزمره خود استفاده کنند. آدرس صفحه شاهین زند در اینستاگرام: shahinzand18@

شاهیـن زنـد: محقـق پژوهشـگر

سایت  نوین بینش یک سایت درمانی پیچیده یا یک دائره المعارف آنلاین و خسته کننده نیست که نکته های کلی و تکراری را به شما عرضه کند بلکه مرجعی پژوهشی است که بر اساس علوم روانشناسی و برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP)، هر روز مقالات جدیدی منتشر می کند. کلیه ی مقالات این سایت توسط شاهیـن زنـد نویسنده و محقـق سایت نوین بینش، به نگارش درآمده است. اگر فقط چند دقیقه وقت خود را به مطالعه نوین بینش اختصاص دهید این نام را فراموش نخواهید کرد.