بایگانی برچسب برای: مشاوره مطالعه محور

آموزش مطالعه محور

/
یکی از بزرگترین چالش های کتاب ها یا فایل های آموزشی روانشناسی این است که وقتی با آن مواجه می شویم یا بسیاری ساده و تکراری است مثل افزایش اعتماد به نفس و غیره یا سرشار از تئوری هایی که کاربرد عملی ندارد؛ اگر هم داشته باشد خواننده نمی تواند از آن استفاده کند. از سوی دیگر جلسات مشاور نیز به دلیل هزینه بالا، نبود وقت کافی و جلسات طولانی انتخاب خوبی نیست.
تکالیف برای برگرداندن عشقمان

تمرین ها و تکالیف برای برگرداندن عشقمان

/
مطمئنم قبل از اینکه با نوین بینش آشنا شوید بارها  تکنیک ها و مهارت های برگرداندن عشق، مهارت های ارتباطی، جذب و عشق به گوش شما خورده باشد. احتمالا مشکلی که در مورد آن تکنیک ها تجربه کرده اید این بوده است که بیشتر آن ها فقط تصویر سازی یا تئوری است و راهکار عملی ندارند. آن دسته از تکنیک ها هم که راهکار عملی دارد قابلیت اجرایی ندارد و در عمل نمی توان از آن استفاده کرد.
فصل پنجم کتاب بازگشت به عشق و ازدواج

فصل 5 کتاب بازگشت به عشق و ازدواج

/
در فصل 4 توضیح دادم چرا بازگرداندن شخص مورد نظر به تنهایی نیاز نیست و باید بازگرداندن معشوق را به بازگرداندن عشق تبدیل کنیم. در فصل 5 در مورد این موضوع صحبت می کنیم که چرا بازگرداندن عشق نیز به تنهایی کافی نیست زیرا عشق نوسان دارد.