بایگانی برچسب برای: وقتی مردی شما را نخواهد

سوء استفاده از دختران

چرا دختران مورد سوء استفاده قرار می گیرند من از دختران بسیاری پیام دریافت می کنم که در مورد قربانی شدن خود در یک رابطه عاطفی توضیح می دهند. یک عبارت در همه این پیام ها وجود دارد که همیشه تکرار می شود و آن این است: من بازیچه عشق شدم. بعضی از این دختران بار اولشان نیست که چنین تجربه ای کسب کرده اند و باور دارند مردها همیشه از آنها سوء استفاده عاطفی می کنند.
http://novinbinesh.com/?p=4265&preview=true

اگر این نشانه ها را در همسرتان می بینید، دیگر به شما علاقه ندارد

چگونه متوجه شوم همسرم هنوز به من علاقه دارد یا نه؟ این یکی از رایج تر…