نوین بینش، روانشناسی کاربردی در زندگی

سایت  نوین بینش یک سایت پزشکی پیچیده یا یک دائره المعارف آنلاین و خسته کننده نیست که نکته های کلی و تکراری را به شما عرضه کند بلکه مرجعی پژوهشی است که بر اساس سه رویکرد شناختی، روانکاوی و گشتالتی هر روز مطالبی جدیدی را منتشر می کند. کلیه ی مطالب این سایت توسط شاهین زند – نویسنده و محقق سایت نوین بینش – بر اساس تحقیقات و پژوهش های علمی به زبانی ساده و کاملا قابل فهم نوشته می شود که در زندگی روزمره بسیار کاربردی و موثر می باشد. تمرکز بر اصل مطلب و پرهیز از توضیحات اضافه مهمترین هدف سایت نوین بینش در تهیه ی مطالب خود بوده است.

تیم روانشناسی نوین بینش

قوی ترین سلاح، دانش شماست

شاهین زند_محقق و پژوهشگر

آخرین مطالب