نوشته‌ها

قانون جذب عشق از راه دور بر اساس تکنیک های NLP

بهترین را برای بگرداندن عشقم چیست؟آیا برگشتن عشق قدیمی امکان دارد؟تکالیف برای برگرداندن عشقمان چیست؟این ها پرسش های رایجی هستند که بعد از جدایی با آن رو به رو می شوید. بسیاری افراد به دنبال جادوها و طلسم ها می روند و بسیاری دیگر با تصویر سازی های مداوم که باعث ارسال انرژی منفی می شود به اسم قانون جذب به دنبال برگرداندن معشوق خود از راه دور و بدون برقراری ارتباط هستند.