نوشته‌ها

چرا مردم از رویاهای خود دست می کشند

چرا مردم از رسیدن به رویاهای خود تسلیم می شوند؟ روزی روباهی می خوا…

چه زمانی باید تسلیم شویم

آیا باید تسلیم شوم؟ من پیام های بسیاری از مردم دریافت می کنم که از من…