بایگانی برچسب برای: درمان ویروس کرونا با برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

ویروس کرونا

پیشگیری از کرونا ویروس- کویید 19 و تضعیف آن در صورت ابتلای احتمالی

/
همانطور که در مقالات قبلی خود گفته ام، نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه می تواند نقش مهمی در هدایت ما جهت رسیدن به هر هدفی بازی کند حتی تقویت سیستم ایمنی و مقابله با ابتلا به ویروس کرونا. برای اینکار ابتدا نیاز دارید تقویت سیستم ایمنی و سلامت را در ضمیر ناخودآگاه خود برنامه ریزی کنیم.