نوشته‌ها

چرا بعضی مردم احساساتی نیستند

محروم از عشق مردم در مورد هرچیزی که دلتنگ آن می شوند خیالب…
نتیجه سرکوب احساسات

نتیجه سرکوب احساسات

بسیاری از مردم تلاش می کنند با سرکوب احساساتشان مشکلات خود را حل …