نوشته‌ها

انتخاب همسر

نکات مهم در مورد معیارهای انتخاب همسر و ازدواجمطمئن نیستید باید طرف مقابل خود را برای ازدواج انتخاب کنید یا نه؟ایا در مورد معیارهای انتخاب همسر سردرگم هستیدخبرهای خوبی برای شما دارم. با انجام کارهای به خصوصی می توانید تصمیم درستی بگیرید.اولین کار این است که صادقانه از خود بپرسید واقعا چه می خواهید؟تصور کنید انقدر جذاب هستید که می توانید هر همسری که دوست دارید را انتخاب کنید.معیار انتخاب تان چیست؟به دنبال چه ویژگی های شخصیتی هستید؟می خواهید با چه نوع شخصیتی رابطه داشته باشید؟