نوشته‌ها

چرا باید مردان یا زنان را به چالش بکشیم

به چالش کشیدن مردان یا زنان برای افزایش ارزش خودمان است. مغز انسان ها باور دارد هرچیز غیر قابل دسترسی با ارزش است. می دانید چرا مغازه دار ها برای فروش بیشتر از حراج های کوتاه مدت استفاده می کنند؟ آن ها می دانند اگر مردم متوجه شوند چیزی که می خواهند در حال تمام