نوشته‌ها

عاشق کردن غیر مستقیم با برطرف کردن نیازهای ضمیر ناخودآگاه

پبرای عاشق کردن دیگران قرار نیست به سوی طرف مقابل بروید و به او بگویید من نیاز تو را می توانم برطرف کنم زیرا اصلا قرار نیست کاری برای طرف مقابل بکنید. بلکه باید به صورت غیر مستقیم عمل کرد؛ یعنی تصویری از خود نشان داد که در آن تصویر نیاز طرف مقابل برطرف شده است.
ترس از عاشقی

ترس از عاشقی

چرا بعضی افراد از عاشق شدن می ترسند؟ترس از عاشق شدن چه دلیلی می تواند د…
عشق واقعی

اهمیت ابراز عشق

سهند و سارا ماه ها پیش با هم آشنا شدند ولی سارا هیچ وقت به رابطه ی …