چرا هنوز ازدواج نکرده ام

چرا هنوز ازدواج نکرده ام

میخوام ازدواج کنم اما خواستگار ندارم

چیکار کنم زود ازدواج کنم

من هنوز ازدواج نکردم

سنم بالا رفته ازدواج نکردم

سی سالمه ازدواج نکردم

۲۸ سالمه ازدواج نکردم

جملات بالا نمونه از