برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه چگونه می تواند باعث رسیدن به هر هدفی شود؟

چگونه ضمیرناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنیم؟

بسیاری مردم الگوی زندگی یکسانی دارند و اشتباهات مشابهی را تکرار می کنند بدون اینکه متوجه ی دلیل آنها بشوند.

دلیل این است که در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه خود به خوبی عمل نکرده اند و در نتیجه نیروی هدایت پنهانی که دریافت می کنند، آن ها را به سوی شکست هدایت می کند.

از سوی دیگر برنامه ریزی صحیح ضمیر ناخودآگاه باعث می شود ناخودآگاه با نیروی هدایت پنهان خود، تاثیراتی بر شما بگذارد. اگر هدف به شکل صحیح برنامه ریزی شده باشد، این تاثیرات می توانند شما را به سوی رسیدن به آن هدف طوری هدایت کنند که خودتان هم متوجه نشوید چطور به آن رسیده اید.

ضمیر ناخودآگاه چیست و چگونه عمل می کند؟

تفاوت اصلی قانون جذب از دیدگاه من – شاهین زند- و کتاب راز این است که من قانون جذب را بر اساس برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه و نیروی هدایت پنهان تعریف می کنم  ولی کتاب راز به خود باوری که فقط بخش کوچکی از قانون جذب است اشاره دارد.

برای اینکه بهتر با دیدگاه برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای رسیدن به هدف – قانون جذب بر اساس ضمیر ناخودآگاه – آشنا شویم اجازه دهید کمی در مورد ضمیر ناخودآگاه صحبت کنیم ( نگاه کنید به نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه – واقعیت قانون جذب)

همانطور که قبلا در تعریف ضمیر ناخودآگاه توضیح دادیم، ضمیر ناخودآگاه مثل یک پایگاه بزرگ از داده ها یا اطلاعات است. به عبارت دیگر ضمیر ناخودآگاه مانند یک قفسه ی فایل و پوشه است که تمام تجربیات، عادت ها، تصاویر و اطلاعات زندگی ، از تولد تا کودکی و بزرگسالی را در خود ذخیره می کند.

ضمیر خودآگاه شما به ناخودآگاهتان دسترسی ندارد. بدون ضمیر ناخودآگاه نمی توانید تجربه های دوران کودکی ، زندگی گذشته و … را به یاد بیاورید. همچنین در ضمیر ناخودآگاه، عادت ها، صفات شخصیتی، رفتارها و باورهای آموخته شده از قبیل تفکرات محدود کننده ثبت می شوند.

فرایند برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه توسط برنامه های پیشفرض ابتدایی و تبلیغات و تاثیرات دیگران ممکن است به صورت غلط برنامه ریزی شده باشد. سپس به دلیل مرور زمان و همچنین تکرار آن تقویت شده باشد. در نتیجه باعث انحراف نیروی هدایت پنهان شود.

از سوی دیگر اگر برنامه های ضمیر ناخودآگاه، آگاهانه توسط خود ما در جهت اهداف مان برنامه ریزی شده و سپس  از طریق تکرار و تمرین در ضمیر ناخودآگاه نهادینه شوند، نیروی هدایت پنهان به صورت صحیح فعال می شود و با ارسال یک احساس شهودی یا دیگر روش های هدایت کننده خود ما را هدایت می کند ( برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه).

ضمیر خودآگاه حال است. خودآگاه آن چیزی است که اکنون در حال خواندن این متن می باشد. همچنین قدرت استدلال و یا ریاضی شما و صحبت هایی که در لحظه می کنید با ضمیر خودآگاه است. با گذشته زمان هر چقدر از رویدادی زمان بگذرد، آن رویداد، عمیق تر در ناخودآگاه وارد می شود.

برای مثال یادگیری زبان اول را در دوران کودکی در نظر بگیرید. والدین نقش تعریف کننده را دارند. آنها مفاهیم را برای ضمیرخودآگاه و ناخودآگاه ما تعریف می کنند. سپس خودآگاه وظیفه تمرین آن مفاهیم را دارد. یعنی با تمرین و تکرار کلمات تلاش می کند طوطی وار کلمات را تکرار کند.

در نهایت ناخودآگاه نقش پردازش کننده اطلاعات را بازی می کند؛ یعنی جمله بندی و استفاه از قواعد به صورت صحیح، آن هم بدون اینکه خودآگاه چیزی از قواعد و منطق زبان بداند – برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای یادگیری زبان با موفقیت انجام شد.

وبسایت نوین بینش نقش والدینی را بازی می کند که مفاهیم را برای خودآگاه و ناخودآگاه شما تعریف می کند. خودآگاه شما هستید که اقدام به مطالعه مداوم و تمرین می کنید. سپس ناخودآگاه وظیفه پردازش اطلاعات و هدایت شما به سوی موفقیت را دارد.

در نتیجه بدون اینکه نیازی باشد خودآگاه دخالتی داشته باشید، خود به خود به سمت هدف مورد نظرتان هدایت می شوید. فقط کافی است در نوین بینش در مورد موضوع یا هدف مورد نظر تان مطالعه کنید و به تکنیک ها عمل کنید.

هدف گذاری قبل از برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

اصلی ترین هدف برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه رسیدن به اهداف و پاداش های مرتبط با آن است. در مقاله قبلی مفصل در مورد تعیین هدف برای ضمیر ناخودآگاه صحبت کردیم و توضیح دادیم قوانین تعیین هدف و نحوه تعیین اهداف برای ضمیر ناخودآگاه به چه صورت است.

اگر هدف گذاری برای ضمیر ناخودآگاه را نخوانده اید توصیه می کنم اکنون این مطلب را کامل مطالعه کنید زیرا هدف گذاری برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه اهمیت بسیار بالایی دارد. زیرا در واقع برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه، برنامه ریزی اهداف در ضمیر ناخودآگاه است.

برنامه ریزی اهداف در ضمیر ناخودآگاه اگر به درستی صورت بگیرد، نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه فعال می شود و بدون اینکه خود متوجه شویم به سوی آن دست یابی به هر هدفی هدایت خواهیم شد.

۱۱ تکنیک برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

اکنون که با اهداف و پاداش های آن آشنا شدیم وقت آن است که ضمیر ناخودآگاه خود را برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنیم.

در اینجا به ۱۱ تکنیکی اشاره می کنیم که با اجرا و تکرار آن ها، به مرور زمان می توانید در برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه تان موثر بوده و در نتیجه باعث تغییر و تحول زندگی تان شود.

۱) انگیزه سازی درونی

اولین مورد انگیزه سازی است که پس از هدف گذاری و تلاش سازی خود به خود شکل می گیرد. اما به آن اشاره می کنیم که خودآگاه نیز بداند باید توقع چه چیزی راداشته باشد.

هر چقدر بیشتر اطلاعات، دلایل و مدارک به ناخودآگاه خود ارائه دهید که نشانه تاثیر مثبت و کاربردی یک هدف درونی – مهارت – است، ناخودآگاه بیشتر برای رسیدن به آن تقویت شده و انگیزه ارسال می کند.

همانطور که قبلا هم گفتم انگیزه یکی از روش هایی است که یروی هدایت پنهان با آن ما را هدایت می کند و در نتیجه به ما کمک می کند در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه خود موفق شویم. در واقع  هر چقدر بیشتر برای رسیدن به مهارت های مورد نظرمان، پاداش تعیین کنیم، بیشتر انگیزه برای تلاش از سوی نیروی هدایت پنهان در ناخودگاه بدست می آوریم.

در واقع به هر شکلی اگر بتوانید ضمیر ناخودآگاهتان را به باور به برنامه ها و اهدافتان متقاعد کنید انگیزه ی شما برای رسیدن به آن ها چندین برابر خواهد بود و نیروی هدایت پنهان بهتر در جهت رسیدن به آن هدف شما را پیش می برد (نگاه کنید به چگونه با حرف زدن، ضمیر ناخودآگاه را پاکسازی کنیم)

انگیزه سازی درونی باید برای بدست آوردن اهدافی باشد که مربوط به مهارت های شما است. هدفی که می خواهید ناخودآگاه خود را قانع کنید به یادگیری آن، یک هدف درونی است اما برای اثبات اهمیت و ارزش آن می توانید به اهداف بیرونی – پاداش ها – اشاره کنید.

می توانید از مزایا یادگیری زبان صحبت کنید. یادگیری زبان انگلیسی یا هر مهارت دیگری که یک هدف درونی است (یعنی هدفی که فقط مربوط به شما می شود و در درون تان اتفاق می افتد) می تواند شما را به اهداف بیرونی برساند (اهداف بیرونی اهدافی هستند مثل خرد خانه یا رسیدن به یک عشق زیرا در درون شما اتفاق نمی افتد و به عوامل بیرونی بستگی دارد).

به عبارت دیگر انگیزه سازی درونی برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه باید در ابتدا با یک هدف درونی آغاز شود و سپس برای اثبات اهمیت آن هدف درونی به مزایان بیرونی آن توجه کرد.

۲) توقعات

شاید به نظر مورد کوچک و کم اهمیتی باشد. اما توقعات شما خیلی زود واقعیات شما را ایجاد خواهند کرد. اگر توقع داشته باشید فردی به شما همیشه دروغ بگوید، نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه به گونه ای شما را هدایت می کند که باعث شوید طرف مقابل همیشه به شما دروغ بگوید. در این موقعیت نیز برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به صورت غلط صورت گرفته است.

برای مثال کاری می کند همیشه رفتار کنترل کننده داشته باشید و مدام برای طرف مقابل محدودیت ایجاد کنید. پس همیشه به یاد داشته باشید توقعاات نیروی قدرتمندی در هدایت نیروی هدایت پنهان دارد. باید به توقعات خود خیلی دقت کنید و مراقب باشید توقع چه چیزی را به چه صورت دارید.

برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به صورت صحیح نه تنها نباید توقعات منفی داشته باشید بلکه توقعات مثبت نیز باید متمرکز بر هر دو مورد اهداف بیرونی – مهارت ها – و اهداف درونی – پاداش ها – باشد یا فقط متمرکز بر اهداف بیرونی.

منظورم این است که نباید فقط توقع ثروتمند شدن داشته باشید ولی هیچ برنامه یا هدف درونی – مهارتی- برای آن تعریف نکنید و بدست نیاورید. زیرا در غیر اینصورت ضمیر ناخودآگاه خود جای خالی را پر می کند. و همانطور که قبلا گفتم روش های ضمیر ناخودآگاه خیلی ابتدایی و غیرزیرکانه است. برای مثال همیشه اولین گزینه را پیدا می کند و سپس به سرعت به سمتش می رود.

در این شرایط است که اگر توقع پولدار شدن داشته باشید اما برنامه و هدف درونی صحیحی برایش تعیین نکرده باشید، احتمال دارد نیروی هدایت پنهان شما را به سوی خلاف پیش ببرد.

پس به یاد داشته باشید یا فقط توقع تقویت اهداف درونی – مهارت – تعیین شده را داشته باشید یا اگر توقع یک هدف بیرونی – پاداش – دارید، آن را وابسته به اهداف درونی یعنی مهارت ها را تعریف کنید.

۳) دانش و منابع معتبر

یکی دیگر از مهمترین اهرم های برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه که در مقاله ۱۰ قانون حاکم بر ضمیر ناخودآگاه به آن اشاره کرده ام، دانش و منابع معتبر است. هر چقدر دانش شما در مورد موضوعی بیشتر باشد و آگاهی بیشتری کسب کنید، منابع اطلاعاتی ضمیر ناخودآگاه برای اقدام صحیح  که توسط نیروی هدایت پنهان صورت می گیرد غنی تر می شود.

یک ابر کامپیوتر که هیچ نرم افزاری روی آن نصب نیست عملکرد بهتری دارد یا کامپیوتر ساده و کوچکی که آخرین ورژن بهترین نرم افزار ها را دارد؟

برای مثال اگر در مورد روابط عاشقانه بخواهید ضمیرناخودآگاه را طوری برنامه ریزی کنید که همیشه در روابط بین فردی شما را به سوی عملکردی عالی هدایت کند می توانید با افزایش دانش خود در این زمینه به این هدف دست پیدا کنید.

این بدین معناست که وقتی در مورد روش های ارتباطی و روانشناسی عشق مطالعه می کنید، و مثلا متوجه می شوید در ارتباطاات خود باید سیگنال های ترکیبی جهت جذب دیگران ارسال کنید، ناخودآگاه بدون اینکه شما متوجه شوید یا نیازی به دخالت تان باشد، شما را از طریق نیروی هدایت پنهان به سوی اجرای آن تکنیک هدایت می کند.

هدف اصلی من از تاسیس وبسایت نوین بینش از ابتدا این بود که به خوانندگان خود کمک کنم فقط با خواندن مطالب این سایت، ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنند.

تمام اصولی که برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه شما باید رعایت شود، در این وبسایت رعایت شده است. برای مثال نحوه نوشتن مطالب این وبسایت به صورتی است که خواندن جملات مثل خواندن عبارات تاکیدی است. زیرا مدام از اول شخص جمع استفاده و به توانایی های مخاطب اشاره شده است.

همچنین دلایل و مدارک بسیاری ارائه شده است تا ناخودآگاه خواننده به اجرای تکنیک و رعایت اصول صحیح مهارتی ترغیبب شود؛ چه در جهت موفقیت فردی و چه در زمینه روابط بین فردی.

در نوین بینش از پیام های پنهان و پیش فرضی هنگام نوشتن مقالات استفاده شده است که می تواند مستقیما به ناخودآگاه شما نفوذ کند و آن را برنامه ریزی کند.

ضمیر ناخودآگاه مسیر صحیح رسیدن به موفقیت را در ناخودآگاه شما با ارائه تعاریف و آموزش مهارت ها برنامه ریزی می کند و سپس دیگر نیازی نیست اصلا به مقالات نوین بینش فکر کنید، خود به خود ناخودآگاه با نیروی هدایت پنهان و ارسال احساسات شهودی مسیر اصلی را در مقابل شما قرار می دهد.

۴) تعاریف مقدماتی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

اگر چه بسیاری افراد موفق بدون اینکه با تعاریف برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه یا مفهوم آن آشنا باشند و بدون اینکه خود متوجه شوند، موفق به برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه شده اند، ارائه تعاریف و آگاهی از قابلیت های ضمیر ناخودآگاه می تواند به روند برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه سرعت و دقت بیشتر بیفزاید.

برای این تکنیک نیز نوین بینش منبع بسیار معتبری از معرفی تعاریف اولیه را به شما ارائه می دهد. نوین بینش منبع کاملی از علوم مربوط به ضمیر ناخودآگاه را به شما آموزش می دهد و با مطالعه آن به تنهایی می توانین در فرایند برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه و تقویت نیروی هدایت پنهان عملکرد بهتری داشته باشید.

تیم نوین بینش همچنین با ارائه یک پرسش نامه و مشخص کردن اهداف، پاداش ها و برنامه های شما، یک فرمت یا طرح کامل به شما ارائه می دهد که هم می تواند نقش تعاریف مقدماتی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه را بازی کن و هم دقیقا به شما بگوید برای رسیدن هر هدفی چگونه می توانید از تکنیک های ۱۱ گانه ضمیر ناخودآگاه استفاده کنید.

برای دریافت فرمت برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه خود از طریق شماره های اعلام شده در این بالا یا پایین صفحه در واتس آپ پیام ارسال کرده و در پیام خود تاکید کنید جهت دریافت فرمت برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه پیام ارسال کرده اید.

۵) ارتباط با ضمیر ناخودآگاه جهت پاکسازی آن

در فرمان به ضمیر ناخودآگاه ما با پیشنهاد با ضمیر ناخودآگاه خود ارتباط برقرار می کنیم و هدف آن ایجاد یک باور، برنامه، هدف و مسیری جدید در ناخودآگاه است.

اما در ارتباط با برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه جهت پاکسازی، می خواهیم باور های منفی که به عنوان یک چالش ممکن است درمقابل ما شکل بگیرد را از بین ببریم.

روزانه میلیون ها بایت اطلاعات بی فایده و گاهی مضر از طریق تبلیغات، تجربیات، محیط پیرامون و رسانه های مختلف بر اهداف ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد. این تاثیرات در اکثر موارد نتایج منفی به همراه دارد.

به عنوان مثال مردی را تصور کنید که چند بار در گذشته مورد تمسخر همسالان خود قرار گرفته است. در دوران جوانی نیز چند بار خانم هایی را جهت آشنایی انتخاب کرد اما هر بار به سرعت رد شد.

چنین تجربیات به سرعت می تواند یک باور منفی در ناخودآگاه وی ایجاد کند که او فرد جذابی نیست و از آنجایی ک باور ها در ناخودآگاه مثل جوانه ای هستند که به مرور زمان رشد می کنند، هر چقدر زمان بیشتری از این باور منفی می گذارد باور به آن شدت می گیرد.

تا جایی که ضمیر ناخودآگاه آن فرد را شخصی کاملا بدون جذابیت تصور می کند. در نتیجه نیروی هدایت پنهان در ناخودآگاه او را به سمت موقعیت هایی هدایت می کند که این باور یا توقع را ثابت کند. در این موقعیت برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به صورت غلط انجام شده است.

در این موقعیت لازم است ریشه های باور های منفی در ضمیر ناخودآگاه را پیدا کرده و برای حل آن دلایل و استدلال های منطقی ارائه دهیم تا ثابت شود نه تنها جذابیت کمی نداریم بلکه می توانیم در آینده جذابیت بیشتری نیز بدست بیاوریم.

۶) تصویر سازی

برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه جهت رسیدن به موفقیت می توانید از تکنیک تصویر سازی استفاده کنید. تصویر سازی یا تجسم یک تکنیک به شمار می رود که شما را قادر می سازد تصاویر ذهنی دقیقی ایجاد کنید؛ تصاویری که یک نتیجه ی دلخواه خاص را به شما نشان می دهند.

این دقیقا همان شیوه ای است که توسط خلاقان، نوآوران و ایده سازها استفاده می شود. این افراد هنگام طراحی و ایجاد محصولات جدید جهانی خود معمولا از این شیوه استفاده می کنند.

می توانید تجسم را در زندگی روزمره خود اعمال کنید. تصاویر ذهنی برگرفته از تجسم، ضمیر ناخودآگاه را تحریک می کند شما را به آن تصاویر برساند و درنتیجه آن تصویر به واقعیت تبدیل می شود. در نتیجه ضمیر ناخودآگاه رفتار را به گونه ای تنظیم می کند که در جهت رسیدن به آن تصاویر و آن اهداف مطلوب قرار بگیرد.

اما تجسم نیز اگر به شکل غلط مورد استفاده قرار بگیرد می تواند باعث شود در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه نتیجه معکوس دریافت کنید. اینکه شما برای رسیدن به عشق خود مدام او را تصویر کنید یا برای ثروتمند شدن مدام به پول و ماشین گران قیمتی فکر کنید که آرزویش را دارید اشتباه است.

در این مرحله نیز لازم است تصویر سازی های تان ۷۰ درصد متمرکز روی اهداف درونی باشد و ۳۰ درصد به اهداف بیرونی -دست آوردها، مزایا و پاداش ها – فکر کنید.

ناخودآگاه شما را به سمت چیزی هدایت می کند که راه رسیدن به آن را درک کرده باشد. اهداف بیرونی یا پاداش ها به تنهایی هیچ درکی به ناخودآگاه ارائه نمی دهد بلکه مسیر رسیدن به آن هدف است که ناخودآگاه را برای رسیدن به آن به خوبی برنامه ریزی می کنید.

تجسم صحیح و تصویر سازی جهت برنامه ریزی موثر ضمیر ناخودآگاه به این معنا است که همه ی مراحل رسیدن به هدف را تا رسیدن به پاداش تجسم کنید. و یا چیزهایی که یاد گرفته اید را با تصویر سازی در ذهن مرور کنید.

۷) فرمان به ضمیر ناخودآگاه

فرمان به ضمیر ناخودآگاه در اینجا به معنای پیشنهاد یا دستور به ضمیر ناخودآگاه است. البته همه نکاتی که در مورد برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه گفتیم، نوعی فرمان به ضمیر ناخودآگاه به حساب می آید اما اینجا منظورمان از فرمان، پیشنهاد به ضمیر ناخودآگاه است که یکی از ساده ترین راه هایی می باشد که می توانیم به صورت آگاهانه از آن در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه استفاده کنیم.

به عنوان مثال، وقتی می خواهید ساعت ۵ صبح بیدار شوید تا پروازتان را از دست ندهید؛ قبل از خواب با خودتان بگویید :”من می خواهم ساعت ۵ صبح بیدار شوم چون این مسئله برای من خیلی مهم است زیرا …(در این قسمت باید به مزایای بیدار شد در ساعت ۵ به صورت خلاصه اشاره کنید).”. وقتی روی اهمیت آن تاکید می کنید، ناخودآگاه فرمان شما را در اولویت قرار می دهد و حتی باعث می شود حتی قبل از ساعت ۵ صبح بیدار شوید نیاز به تنظیم کردن ساعت زنگدار خود.

استفاده از تکنیک فرمان به ضمیر ناخودآگاه یکی از قوی ترین تکنیک های برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه است. با فرمان به ضمیر ناخودآگاه خود میت وانید مسیری ترسیم کنید که باعث شود نیروی هدایت پنهان بهتر شما را در جهت آن پیش ببرد.

دقت کنید هنگام فرمان به ضمیر ناخودآگاه باید دیگر اصول برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه رعایت شود. برای مثال انتخاب به صورت غلط صورت بگیرد و فرمان دهید به یک هدف درونی – پاداش – که قابل اندازه گیری نیستهای تان را محدود کند می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. در مثال فوق شما لزوما محدود به بیدار شدن در ساعت ۵ نیستید زیرا می توانید زودتر بیدار شوید. پس انتخاب های تان محدود نیست. ا

ما اگر بگویید من می خواهم به فلان شخصی که عاشقش هستم برسم نه هیچکس دیگر، در واقع به دلیل محدود کردن انتخاب های تان باعث می شوید قطعا به شخص مورد نظر خود دست پیدا نکنید زیرا محدودیت انتخاب باعث ترس از نرسیدن و ترس باعث فعال شدن برنامه های ابتدایی در ناخودآگاه شود که باعث اشتباهاتی مثل ضعف، از بین بردن اعتماد به نفس، نیازمندی، وسواس و حساسیت می شود. (نگاه کنید به تسلط بر ضمیر ناخودآگاه )

۸) عبارات تاکیدی مثبت

استفاده از عبارات تاکیدی مثبت می تواند در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به شما کمک کند. این فرایند از طریق تکرار جملات مثبتی صورت می گیرد که باعث از بین رفتن باور های منفی یا تفکرات منفی که از قبل ایجاد شده اند می شود.

تکرار این عبارات تاکیدی، با ایجاد یک مسیر جدید در ضمیر ناخودآگاه به ما کمک می کند بینش نوینی در خود خلق کنیم. بینش جدید باعث برنامه ای جدید در ناخودآگاه می شود و برنامه ای جدید باعث نیروی هدایت پنهان موثر و نیروی هدایت پنهان، باعث پیشرفت ما تا موفقیت می شود.

به عنوان مثال، تکرار عبارت “من می توانم همیشه شادی را انتخاب کنم” می تواند ذهنیت شما را در مورد خشم و ناراحتی تغییر دهد. همچنین شما باید از استفاده جملات منفی مانند “من امروز نمی خواهم نگران باشم” اجتناب کنید و از عبارت ” من در زندگی ام آرامش می خواهم ” به جای آن استفاده کنید.

عبارات تاکیدی اگر به صورت غلط انجام شود تاثیر منفی خواهد داشت و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به درستی اتفاق نمی افتد. برای مثال اگر بگویید ” من ثروتمند می شوم” یا ” من به عشقم می رسم” به شکل غلطی از تکنیک عبارات تاکیدی استفاده کرده اید.

نکته ای که متاسفانه کتاب راز به آن توجه نکرده است (برای آشنایی با شکل صحیح استفاده از عبارات تاکیدی نگاه کنید به آیا جملات تاکیدی تاثیری دارد)

۹) هیپنوتیزم

هیپنوتیزم یک نوع درمان است که به شما در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه نیز کمک می کند. هیپنوتیزم با کمک ضمیر ناخودآگاه فرد را قادر می سازد به حالت پیشرفته ای از آرامش برسد. هنگامی که شما در حالت هیپنوتیزم هستید، ضمیر ناخودآگاهتان  بیشتر در دسترس قرار می گیرد، زیرا ضمیرخودآگاه در حالت بسیار آرامی قرار دارد.

وقتی ضمیر خودآگاه در وضعیت آرامی قرار بگیرد، می توانیم با ارائه دستور یا فرمان به سادگی در برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه برای اینکه ما را به هدف مورد نظرمان برساند واقعیت موفق شویم. (نگاه کنید به چگونه دیگران را هیپنوتیزم کنیم)

۱۰) پیام های پنهان ذهنی

یکی دیگر از تکنیک هایی که در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه نقش مهمی بازی می کند، استفاده از پیام های پنهان ذهنیاست (معادل دیگر این عبارت پیام های زیر آستانه ای می باشد که واژه ی لاتین آن subliminal massages است – این اصطلاح به پیام هایی اشاره می کند که به صورت پنهان بر روی ذهن اثر می گذارند)؛ زیرا به ما کمک می کند چه در زمان خواب و چه در زمان بیداری بهتر عمل کنیم.

در لحظه ای که ضمیر خودآگاه به یک موزیک گوش می دهد یا به یک فیلم نگاه می کند، ضمیر ناخودآگاه می تواند متوجه ی اطلاعات پنهان ثبت شده در آن آهنگ ها و فیلم ها بشود.

این تکنیک در تبلیغات بسیار استفاده می شود. برای مثال وقتی تصویری در مقابل شما قرار بگیرد که یک نوشته بسیار کمرنگ داشته باشد، در واقع یک پیام پنهان در حال ارسال است. زیرا وقتی خودآگاه متوجه ان نوشته کمرنگ نشود، ناخودآگاه مستقیم اطلاعات را دریافت می کند.

این نکته را نیز باید اضافه کنم که همیشه اطلاعاتی که بدون دخالت خودآگاه دریافت می شوند، تاثیر شگرفی در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه دارد.

در نگارش و طراحی سایت نوین بینش از تکنیک های پیام های پنهان ذهنی استفاده شده است. به همین دلیل مطالعه و خواندن این سایت به تنهایی می تواند در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه، تغییر و پیشرفت زندگی تان موثر باشد.

۱۱) خودباوری و پیشرفت 

برای اینکه به ضمیر ناخودآگاه خود ثابت کنید برای رسیدن به اهداف خود مصمم و جدی هستید لازم است رو به جلو حرکت کنید.

وقتی ضمیر ناخودآگاهتان شاهد پیشرفت شما شود اهداف و برنامه هایتان را باور می کند. این بدین معناست که باید عملگرا باشید و دست به کاری بزنید. هرچند راه زیادی در پیش داشته باشید اما اگر شروع کنید متوجه خواهید شد که از همان ابتدا تغییرات جدی در زندگی شما رخ می دهد و همه آن ها به خطر قدرت ناخودآگاه است.

ممکن است در ابتدا کمی سخت باشد و حوصله هیچ کاری را نداشته باشید، اما به مرور وقتی ناخودآگاه اهدافتان را باور کرد ادامه ی راه بسیار آسان تر خواهد بود.

وقتی ضمیر ناخودآگاه به اهداف ضمیر خودآگاه باور پیدا کرد بین این دو یک همکاری عمیق شکل گرفته و اینجاست که برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه تکمیل شده و قدرت درون آن فعال می شود.

وقتی بفهمید چگونه ضمیر ناخودآگاه خود را فعال کنید، قدرت کامل در دستان شما خواهد بود و خیلی زودتر از چیزی که ترسیم کردید یا برنامه ای که در پیش دارید به همه اهداف خود خواهید رسید، چه اهداف اصلی چه اهداف فرعی.

برای موفقیت پیشرفت و حرکت رو به جلو نیاز جسارت و خودباوری دارید. ممکن است با خود بگویید خودباوری چه ارتباطی با استفاده از قدرت های ضمیر ناخودآگاه دارد؟ زمانی که در راه رسیدن به اهدافتان تردید داشته باشید ضمیر ناخودآگاه نیز با ترس و دیگر احساسات ناخوشایند سد راه شما خواهد بود. (نگاه کنید به چگونه در خود شجاعت و اعتماد به نفس ایجاد کنیم)

شاهین زند – محقق و پژوهشگر.

نوین بینش یک وبسایت پیچیده و یا دائره المعارف خسته کننده نیست بلکه مرجعی است که  به شما کمک می کند هر گونه اطلاعاتی را به صورت خلاصه، مختصر و مفید بدست آورید. نوین بینش بزرگترین  مرجع در مورد ضمیر ناخودآگاه در بین سایت های فارسی زبان می باشد. برای اطلاع از آخرین مطالب سایت نوین بینش در کانال تلگرام ما عضو شوید: عضویت در کانال تلگرام نوین بینشصفحه اینستاگرام شاهین زند

آیا می خواهید بیشتر بدانید؟

قانون جذب پول با هدایت ضمیر ناخودآگاه

درمان ویروس کرونا با برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه – واقعیت قانون جذب

ارتباط با ضمیر ناخودآگاه – چگونه با ضمیر ناخودآگاه حرف بزنیم

ضمیر ناخودآگاه در مقابل ضمیر خودآگاه

چگونه می توانم شخصی را در کوتاه ترین زمان ممکن عاشق کنم

تاثیر ناهماهنگی شناختی در تغییر نگرش

با نابودی باورهای غلط استعدادهای پنهان خود را آزاد کنید

۸ تکنیک منحصر به فرد در متقاعد سازی دیگران