قانون جذب عشق از راه دور با هدایت ضمیر ناخودآگاه

قانون جذب عشق از راه دور با هدایت ضمیر ناخودآگاه

آیا می شود از راه دور شخصی را جذب کرد؟

آیا قانون جذب عشق از دست رفته واقعیت دارد؟

در این مقاله در مورد قانون جذب عشق از راه دور صحبت می کنیم و سپس توضیح می دهیم چگونه الگوهای تعریفی می توانند باعث شود عشق از دست رفته مان بدون اینکه به صورت مستقیم و آشکار ارتباطی برقرار کنیم به یاد ما افتاده و به ما جذب شود؛ آن هم به صورتی که خود نیز متوجه نشود اقدامی از سوی شما صورت گرفته است.

همه اقدامات و عملکرد انسان ها توسط برنامه های از پیش تعیین شده ای در سطح ناخودآگاه رخ می هد که نام آن را نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه گذاشته ام.

قبل از مطالعه این مقاله به شما توصیه می کنم قانون جذب عشق از راه دور از طریق شبکه ۶ مرحله ای جذب را بخوانید.

نیروی هدایت پنهان در ناخودآگاه چیست

همانطور که در مقابله قبلی به نام نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه گفتم، ضمیر ناخودآگاه می تواند میلیون ها بایت اطلاعات را در ثانیه پردازش کند و از این قابلیت خود در جهت هدایت ما استفاده کنید.

ضمیر ناخودآگاه بر اساس تجربیات گذشته، رویداد های مثبت و منفی، خاطراتی که در دوران کودکی داریم، تاثیر رسانه ها و تبلیغات، و آرزو ها و رویا ها، اهداف و دستورالعمل رسیدن به آن اهداف را برای خود تعیین می کند.

سپس برای اجرای دستورالعمل رسیدن به اهداف از نیروی هدایت پنهان استفاده می کند که شامل: جلب توجه بر اساس بینش کاوشگر، ارسال احساسات عاطفی و هیجانی، ارسال احساسات شهودی و ایجاد لغزش ها و باور ها است.

اگر این اهداف به درستی تعیین شوند و دستورالعمل رسیدن به آن نیز به درستی در ناخودآگاه نصب و برنامه ریزی شود، رسیدن به هر هدفی حتی عاشق کردن از راه دور به سادگی امکان پذیر می شود.

از سوی دیگر این اهداف به درستی تعیین نشوند ( مثلا وقتی اهداف خودآگاه و اهداف ناخودآگاه با یکدیگر مغایرت دارند) یا وقتی دستورالعمل اجرای این اهداف به درستی تعیین نشود، نه تنها به هدف خود نمی رسیم بلکه در هر هدف دیگری نیز با شکست مواجه می شویم.

به عنوان مثال یکی از اهداف اصلی ضمیر ناخودآگاه “بقا” است. ضمیر ناخودآگاه شما را جذب می کند به هر چیزی که به نفع بقای شما باشد (مثل ترشح بزاق دهان هنگام رویارویی با غذایی لذیذ) و دور می کند از هر چیزی که بقای شما را تهدید کند ( مثل ترس و فرار هنگام رویارویی با یک جانور خطرناک مثل سگی وحشی یا گرگ).

در مثال فوق، ترشح بزاق دهان جهت جذب شما و یا فرار هنگام ترس، نمونه هایی هستند از هدایت پنهان ضمیر ناخودآگاه در جهت اهداف از پیش تعیین شده خود.

عملکرد ضمیر ناخودآگاه در عشق

قبل از اینکه در قانون جذب عشق از راه دور صحبت کنیم اجازه دهید کمی در مورد روانشناسی عشق توضیح دهم.

وقتی فردی عاشق می شود به این معنا است که نیازهای ضمیر ناخودآگاه وی توسط معشوق برطرف شده است. برای مثال فردی که ترسو است عاشق فردی می شود که نشانه های فردی شجاع را داشته باشید.

این شجاعت می تواند در صحبت کردن، روابط اجتماعی و یا حتی داشتن مهارت رزمی خود را نشان دهد. به هر حال اگر قرار باشد همیشه خودآگاه به این فکر کنیم که چه بگوییم، چه نگوییم و چگونه رفتار کنیم که نیازهای ناخودآگاه برطرف شود، باعث می شویم همیشه ذهنمان درگیر و نگران باشد و حتی اگر به درستی پیش برویم بلاخره روزی می رسد که کنترل از دستمان خارج شود.

اما اگر فراید عاشق کردن بر اساس نیازهای ناخودآگاه را به ضمیر ناخودآگاه خود بسپاریم، دیگر نیازی نیست همیشه ذهنمان درگیر رفتار صحیح باشد زیرا ناخودآگاه خود فرمان را در دست دارد – مثل وقتی که بدون فکر کردن رانندگی می کنیم و همزمان با تلفن نیز صحبت می کنیم.

در مورد قانون جذب عشق از راه دور نیز داستان به همین شکل است. ما نیاز داریم ناخودآگاه را به صورتی برنامه ریزی کنیم که خود به خود بتواند عشق از دست رفته یا کنونی را به خود جذب کند ( نگاه کنید به برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه).

قانون جذب عشق در ناخودآگاه

اگر شما دستور فرایند عاشق کردن بر اساس نیازهای ناخودآگاه را به ناخودآگاه خود به درستی برنامه ریزی کنید، ضمیر ناخودآگاه نیز خود به خود، همگام با نیازهای ضمیر ناخودآگاه طرف مقابل می شود و رفتار و گفتار صحیح را در شما ایجاد می کند.

پس قانون جذب عشق به این معنا نیست که بشینیم صبح تا شب تصویر سازی کنیم که فرشتگان یا نیروهای کیهانی عشق مان را به ما جذب کنند بلکه به معنای جذب خود ما به سوی اقداماتی است که منجر به عاشق کردن طرف مقابل می شود ( نگاه کنید به ناگفته هایی در مورد قانون جذب عشق از دست رفته).

هر زمان یک پاسخ خوب به ذهن شما می رسد، یک جمله خوب ارائه می دهید، و یا یک رفتار تاثیرگذار از خود به نمایش می گذارید که نتایج مثبتی به همراه دارد بدانید این رویداد شانسی نیست و در واقع ناخودآگاه است که شما را با نیروی پنهان خود هدایت می کند.

از سوی دیگر اگر ناخودآگاه به درستی برنامه ریزی نشود، نیروی هدایت پنهان، با اقدامات و عملکردی منفی باعث دور شدن وی از شما خواهد شد. به عبارت دیگر نیروی هدایت پنهان در صورتی که به درستی برنامه ریزی شود سیگنال های مثبت عشق ارسال می کند و اگر به غلط برنامه ریزی شود سیگنال های منفی ارسال می کند.

موارد فوق تنها چند نمونه کوچک از تاثیر منفی نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه است. زیرا این سیگنال نیرومند حتی قدرت تاثیر گذاری بر زبان بدن شما و ارتباطات از راه دور نیز دارد.

نکته ای که قصد دارم بر آن تاکید کنم این است که ویژگی هدایت کننده ضمیر ناخودآگاه به همان اندازه که می تواند با یک برنامه ریزی و فرمان صحیح شما را به هر کس یا هر چیزی برساند، با برنامه ریزی غلط و فرمان های اشتباه، می تواند شما را تا انتهای دره ی شکست ها فرو ببرد.

عملکرد غلط هدایت پنهان برای بازگرداندن عشق از راه دور

برای مثال ناخودآگاه به غلط طوری برنامه ریزی شود که حفظ رابطه مساوی با بقای شما باشد، در نتیجه هر نشانه ای که به معنای جدایی شما از عشق تان باشد باعث احساس ترس می شود.

در نتیجه شرایط ترس نیز هدایت پنهان ناخودآگاه دقیقا مثل زمانی که با یک خطر مواجه می شوید و نزدیک ترین مسیر را پیدا می کنید و با تمام سرعت به سمتش می روید، اولین گزینه که التماس، گریه، اصرار، تهدید یا مواردی از این قبیل است را پیدا می کند و شما را به سرعت به انجام این اشتباهات هدایت می کند.

هدف ناخودآگاه در این مرحله دور کردن شما از جدایی به عنوان رویدادی است که بقای شما را تهدید می کند. به عبارت دیگر وقتی ناخودآگاه برای یک رابطه عاطفی به درستی برنامه ریزی نشود، نیروی هدایت پنهان باعث می شود چنین عملکردهایی از خود به نمایش بگذارید:

 • رفتار نامناسبی از خود به نمایش بگذارید،
 • در لحظه و سریع تصمیم بگیرید،
 • مدام تصویر سازی یا رویا پردازی طرف مقابل خود را انجام دهید
 • ضعف نشان دهید،
 • سخنی بگویید که باعث دلخوری طرف مقابل شود،
 • ترس از جدایی پیدا کنید،
 • تهدید کنید یا دعوا کنید
 • همیشه نگران و مضطرب باشید.

مسیر جذب عشق از راه دور

اگر قصد شما اجرای قانون جذب عشق از راه دور است و می خواهید اینکار را با برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه انجام دهید تا خود به خود شما را به شخص مورد نظر برساند و سپس در مرحله بعدی در برطرف کردن نیازهای ضمیرناخودآگاه برای عاشق کردن موفق شود باید با یک سری مفاهیم اولیه آشنا شوید.

مطالعه مطالب نوین بینش می تواند خود به خود این تعاریف را به ناخودآگاه تان ارائه دهد. اکنون اجازه دهید به سراغ جذب عشق از راه دور به وسیله ناخودآگاه برویم

در جذب از راه دور، ضمیر ناخودآگاه به دلیل قابلیت بالای خود در دریافت و آنالیز اطلاعات، می تواند مسیر را رد گیری کند و یک الگوی تعریفی را به صورت پنهان به وسیله زنجیره ای از ارتباطات فردی به شخص مورد نظر برساند.

البته لازم است این فرد شما را از قبل بشناسد که ضمیر ناخودآگاهش بتواند داده های جذب کننده ارسالی رو دریافت و آنالیز کند.

الگوی تعریفی چیست

کارکرد قانون جذب عشق از راه دور با جذب مستقیم و از راه نزدیک متفاوت است. اگرچه ارتباطات در شبکات اجتماعی هم جز ارتباط از راه دور به حساب می آید اما در اینجا منظور از جذب از راه دور این است که هیچ دسترسی به شخص مورد نظر چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی یا در شبکات اجتماعی وجود نداشته باشد ( نگاه کنید به بهترین راه برای برگرداندن عشق از راه دور).

برای اینکه با فراید جذب از راه دور آشنا شوید اول باید تاکید کنم ضمیر ناخودآگاه میلیون ها بایت اطلاعات ریز و درشت را متوجه می شود که حتی شامل هزاران نوع رنگ صدا، رایحه، مدل رفتاری و کوچکترین حرکات زبان بدن می شود.

اکنون اگر ضمیر ناخودآگاه به درستی هدایت شود و تکنیک های برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه صحیح پیش برود، می تواند با تاثیر گذاری روی دیگران، یک الگوی تعریفی را از خود بر دیگران به جا بگذارد که در نهایت با یاداوری خود به شخص مورد نظر باعث اجرای قانون جذب عشق از راه دور می شود.

در این شرایط الگوی تعریفی منتشر شده، الگویی است که باعث می شود سوژه به یاد شما بیفتد و ذهنش هرچند برای مدتی کوتاه درگیر شود. به این منظور، اگر ناخودآگاه به درستی برنامه ریزی شود با تحلیل و آنالیز میلیون ها داده در ثانیه، می تواند کانال ارتباطی را پیدا کند که به وسیله آن پیغام هایش به شخص مورد نظر ارسال می شود.

الگوی تعریفی یکی الگوی تکرار شونده در ما است که می تواند حرکت چشم، نوع صحبت کردن، استفاده از واژگانی خاص، حرکت دست، حرکت صورت و هزاران الگوی خاص دیگر باشد که فقط توسط ناخودآگاه تشخیص داده می شود.

البته بعضی از این الگوها آنچنان آشکار و تاثیر گذار هستند که حتی خودآگاه نیز متوجه می شود برای مثال وقتی فردی تکه کلام خاصی دارد یا راه رفتن منحصر به فرد خود را دارد که حتی از دور قابل تشخیص است.

در مقیاس بزرگتر می توانید دو دوست را تصور کنید که همیشه با یکدیگر در ارتباطند. اگر دقت کنید بعضی رفتار های آن ها مثل یکدیگر است. البته این یک مثال است و در بیشتر مواقع این شباهت در حدی اندکی است که فقط ناخودآگاه به دلیل اینکه می تواند میلیون های بایت اطاعات در ثانیه پردازش کند قادر درک آن است. این شباهت در الگوی تعریفی است که بین دو نفر شکل می گیرد ولی یک شباهت بسیار نامحسوس است که فقط ضمیر ناخودآگاه قادر به پردازش آن اطلاعات ریز است.

ناخودآگاه حتی می تواند درجه تاثیر گذاری افراد را نیز تشخیص دهد. برای مثال فردی ممکن است بسیار تاثیرپذیر باشد تا جایی که هویت و رفتارش کاملا بر اساس دیگران شکل گرفته باشد اما بعضی دیگر درجه تاثیر گذاری کمتری دارند وهویت شان مستقل و کاملا خودساخته است. ناخودآگاه می تواند بیشتر ما را به سمت افرادی هدایت کند که تاثیر پذیر هستند و بهتر حامل الگوی تعریفی می شوند.

مطالعه موردی قانون جذب عشق از راه دور

برای درک بهتر الگوی تعریفی قانون جذب عشق اجازه دهید یک مثال بزنم. نصور کنید ویترین یک سوپرمارکت توجه شما را جلب می کند. وارد سوپر مارکت شده و با دو فروشنده آن مواجه می شوید. به سراغ فروشنده دوم می روید و در مورد محصول مورد نظر سوال می پرسید.

طرز صحبت کردن وی برای شما جالب می شود و کمی به گفت و گو ادامه می دهید. از آن فروشنده خوش تان می آید و از آن به بعد برای خرید های خود به آنجا می روید.

چند روز می گذرد و سپس عشق قبلی تان به شما پیام می دهد، امروز به یادت افتادم. چه خبر… خوبی…

اما این دو رویداد چه ارتباطی با هم دارند.

ناخودآگاه شما وقتی از کنار سوپر مارکت عبور می کردید، رد یک نشانه را گرفت. چیدمان خاص آن سوپر مارکت ناخودآگاه تان را به عشق قبلی تان انداخته است، احتمالا به دلیل اینکه شباهت هایی در نوع سلیقه رنگ ها یا چیدمان، ویترین و عشق قبلی تان وجود داشته است. و از آنجایی که سلیقه و چیدمان عشق قبلی شما بسیار تاثیر گذار بوده باعث شده اثری از سلیقه اش به میزان اندکی به دیگران منتقل شود که نتیجه اش آن ویترین شده است.

پس اگر در آنجا اثری از الگوی تعریفی عشق قبلی هست، می شود الگوی تعریفی شما را نیز از همان مسیر انتقال داد که سریع تر به نتیجه برسد. پس به ترغیب احساس شهودی ( حس شهودی یکی از نیروی های هدایت پنهان است) ناخودآگاه که توجه شما را جلب کرده است وارد می شوید و فروشنده دوم را انتخاب می کنید ( نگاه کنید به نیروی هدایت کننده شهودی در ناخودآگاه – حس ششم)

فروشنده دوم به این دلیل انتخاب شده است که ناخودآگاه در او نشانه های یک فرد تاثیر گذار را دیده است. برای مثال شعار های بسیاری از گروه های اجتماعی یا موسیقی روی تیشرتش بوده است و خال کوبی دارد. ( در اینجا به یک نکته ریز دقت کنید که ناخودآگاه قدرت خارق العاده ای در دریافت میلیون ها بایت اطلاعات را در ثانیه دارد اما آنالیز و معنا کردن این داده ها و همچنین هدایت شما نیاز به برنامه ریزی دارد زیرا در غیر این صورت اطلاعات به درستی تحلیل نمی شود و هدایت نیز اشتباه صورت می گیرد)

در این مرحله ناخودآگاه به دلیل اینکه قبلا برنامه جذب و تاثیر گذاری را به او داده اید، شما را ترغیب می کند به ارتباط و رفت و آمد بشتر که نتیجه اش می شود به جا ماندن اثری از الگوی تعریفی شما؛ فرض کنید این الگوی تعریفی نوع خاصی از تاکید بر کلمات است؛ الگویی که برای عشق قبلی شما ( در سطح ناخودآگاه) شناخته شده است.

سپس این الگوی خاص تعریفی به مرور زمان روی دوستان فروشنده تاثیر می گذارد. اتفاقا یکی از دوستان فروشنده ( همان دوستی که سلیقه اش تحت تاثیر عشق قبلی بوده و به چیدمان سوپر مارکت کمک کرده) با یکی از بستگان عشق قبلی شما دوست است و از همین طریق الگوی تعریفی شما به عشق قبلی تان رسیده است.

دقت کنید موارد فوق فقط یک مثال بود. هزاران و حتی میلیون ها حالت دیگر ممکن است وجود داشته باشد که ناخودآگاه جایی ردی از عشق قبلی ببیند و هزاران حتی میلیون ها حالت دیگر وجود دارد که ناخودآگاه بر اساسش شما را ترغیب به ارتباط با فردی می کند ( یا ترغیب به انجام کاری می کند ) و هزاران حالت دیگر در الگوی تعریفی است که می تواند به دیگران منتقل شود.

پس نگران این نباشید که ناخودآگاه چگونه عمل می کند. در واقع برای اینکه ناخودآگاه به درستی شما را هدایت کند نباید کنترلش کنید یا مدام به این فکر کنید که چگونه الگوی تعریفی ام را منتقل کنم. چون این رویدادها خودآگاه نیست و دخالت خودآگاه باعث گمراه شدن ناخودآگاه می شود. در عوض فقط روی برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه جهت اجرای قانون جذب عشق از راه دور متمرکز شوید و هرکاری را که انجامش حس خوبی به شما می دهد انجام دهید.

انتشار الگوهای تعریفی تاثیر گذار

قانون جذب عشق از راه دور تنها وقتی به نتیجه می رسد که شما بتوانید قدرت خارق العاده پردازش اطلاعات توسط ناخودآگاه را درک کنید که میلیون ها برابر خودآگاه است.

به عبارت دیگر منظور ما از الگوی تعریفی، آن دسته از الگوهایی نیست که خودآگاه متوجه می شود بلکه ویژگی های بسیار ریز و نامحسوسی است که فقط ناخودآگاه متوجه می شود. وقتی ناخودآگاه به درستی برنامه ریزی شود می تواند اثری از الگوی تعریفی خود در اطرافیان به جا بگذارد که قابلیت انتشار گسترده دارد.

در نتیجه وقتی اطرافیان با هر فرد دیگری ارتباط برقرار کننده، این الگوی تعریفی نیز در افراد دیگر نمایان شده و بیشتر منتشر می شود. سپس بر اساس نظریه ۶ درجه جدایی، می تواند به میلیون ها نفر برسد؛ البته هیچ یک از آن میلیون ها نفر شما را به یاد نخواهند آورد مگر آنکه قبلا عاشق تان بوده باشند.

در واقع الگوهای تعریفی میلیون ها نفر اکنون ممکن است در شما وجود داشته باشد که خود از آن خبر ندارید.  بعضی الگوهای تعریفی نیز فرهنگی هستند نه منحصر به فرد.

برای مثال می توان گفت ۲۰ درصد از الگوهای تعریفی مردم یک کشور به دلیل هم زبان بودن و هم فرهنگ بودن با یکدیگر مشترک است. به همین دلیل است که اگر به کشوری دیگر سفر کنید، یک ایرانی را می توانید بین ده ها فرد دیگر از ملیت های مختلف تشخیص دهید حتی اگر سخنی نگوید.

الگوهای تعریفی شناخته شده عشق

برای اجرای قانون جذب عشق از راه دور باید بدانید الگوهای تعریفی تاثیرگذار همیشه در حال انتقال از فردی به فرد دیگری هستند و ناخواسته در ما نیز وجود دارد اما برای اینکه این الگوهای تعریفی پیغام ما را به شخص مورد نظر برساند نیاز است، آن شخص قبلا در رابطه عاشقانه با ما بوده باشد.

زیرا ناخودآگاه فقط در صورت وجود یک ارتباط بسیار نزدیک است که می تواند تمام الگوهای ریز و درشت تعریفی یک نفر را در خود ذخیره کند و وقتی با مشابه آن مواجه شد به یاد منبع آن الگو بیفتد.

به همین دلیل است که بعضی افراد هر کجا می روند و هر کس را که می بینند به یاد عشق قدیمی خود می افتند. زیرا این افراد یک کپی از الگوی تعریفی عشق قدیمی در ذهن شان دارند و عشق قبلی شان نیز فردی تاثیر گذار بوده است. درنتیجه این افراد هر کجا باشند، ضمیر ناخودآگاه شان رگه هایی از آن الگوی تعریفی را دریافت می کند.

سخن آخر

استفاده از قانون جذب عشق از راه دور نه به واسط نیاز دارد و نه به هیچ کار سختی. فقط باید بدانید چطور ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنید برای رساندن پیغام الگوی تعریفی خود به دیگران.

زیرا وقتی ناخودآگاه به درستی برنامه ریزی شود می تواند بر اساس ۲ میلیون بایت اطلاعاتی که در ثانیه پردازش می کند، نشانه هایی از عشق قبلی بدست بیاورد که برای خودآگاه درک و توجه به این نکات ریز غیر ممکن است.

سپس از طریق همین نشانه ها، مسیریابی می کند و با نیروی هدایت پنهان شما را در جذب عشق از راه دور موفق می کند. نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه می تواند یک احساس شهودی، یک لغزش، یک میل به چیزی یا جایی، یک ایده خاص، رفتار های خلاق و تاثیر گذار و یا انگیزه ای خاص باشد..

آنگاه دیگر نیازی نیست کاری کنید یا اقدامی انجام دهید، ناخودآگاه خود با نیروی هدایت پنهان و کنترل ایده ها، احساسات شهودی، تصمیمات و انتخاب ها، شما را به سوی مسیری هدایت می کند که طی سلسله ای از رویدادها یا ارتباطات، در نهایت منجر به عملی شدن قانون جذب عشق از راه دور خواهد شد.

پس به صورت خلاصه برای فعال شدن سیگنال قانون جذب عشق از راه دور بر اساس ضمیر ناخودآگاه موارد زیر باید رعایت شود.

 1. تاثیرگذار کردن الگوی تعریفی خود
 2. افزایش روابط اجتماعی با حفظ الگوی تاثیر گذار
 3. فرمان به ضمیر ناخودآگاه 
 4. عملکرد ناخودآگاه را کنترل نکنید

شاهین زند – محقق و پژوهشگر.

نوین بینش یک وبسایت پیچیده و یا دائره المعارف خسته کننده نیست بلکه مرجعی است که  به شما کمک می کند هر گونه اطلاعاتی را به صورت خلاصه، مختصر و مفید بدست آورید. نوین بینش بزرگترین  مرجع در مورد بازگشت به عشق و ازدواج  در بین سایت های فارسی زبان می باشد. برای اطلاع از آخرین مطالب سایت نوین بینش در کانال تلگرام ما عضو شوید: عضویت در کانال تلگرام نوین بینشصفحه اینستاگرام شاهین زند

آیا می خواهید بیشتر بدانید؟

نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه

زمان مناسب برای بازگشت به رابطه پس از جدایی

چگونه دیگران را عاشق خود کنیم – بر اساس روانشناسی عشق

راه های نفوذ به ضمیر ناخودآگاه 

آشتی بعد از جدایی

چگونه رفتار و شخصیت خود را تغییر دهیم

۴ مرحله ساده برای بگرداندن عشق از دست رفته

درمان ویروس کرونا با برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

3 پاسخ
 1. زهرا مقدسی
  زهرا مقدسی گفته:

  سلام . خدا قوت
  اطلاعات و مطالبتون فوق العاده هستن واقعا ممنونم
  یه سوالی دارم
  چطور میشه ناخوداگاه رو برنامه ریزی کرد؟

  پاسخ
 2. احمد رزاقی
  احمد رزاقی گفته:

  سلام خسته نباشید مطالب جالبی بود مرسی
  من یکی را دوست دارم ولی او هرگز نمی داند وقتی پیشم هست نمی تونم مستقیم به چشمانش نگاه کنم از درونم حس گرما میکنم حس میکنم که رنگ صورم سرخ شده وقتی کنارم نیست هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره ولی من نمی تونم چیزی بهش بگم لطفا منو راهنمایی کنید

  پاسخ
  • شاهین زند
   شاهین زند گفته:

   دلیل این موضوع ترس از شکست خوردن است که برای بهبود این شرایط باید قاطعیت، خودباوری، اعتماد به نفس و عزت نفس خودتون رو بیشتر کنید. همه کتاب های نوین بینش می تونن در این زمینه به شما کمک کنن اما کتاب مدار جذب و ازدواج بیشتر مناسب است.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *