چگونه بفهمیم برای دیگران خسته کننده شده ایم

/
گاهی اوقات هنگام صحبت کردن متوجه می شویم فرد مقابل از حرف های ما خسته شده است. یکی از نشانه هایی که به خسته و کسل شدن طرف مقابل اشاره می کند قطع شدن تماس چشمی وی با ما است. و یا اینکه در اطراف خود دنبال چیزی بگردند یا با آن بازی کنند. یکی دیگر از حالت های زبان بدن در حالت خستگی بالا و پایین حرکت دادن مداوم پاها به حالت عصبی می باشد.

آشنایی با زبان بدن در فروش

زبان بدن در تجارت این مقاله به دلیل اطلاعات خاصی که در اختیار ش…

زبان بدن - وضعیت اشتیاق

خواندن زبان بدن در موقعیت اشتیاق می توانید از زبان بدن استفاده ک…

زبان بدن، همه چیز در مورد دست دادن

دست دادن و زبان بدن آیا می دانید چند لحظه زمان می برد تا …

خواندن زبان بدن، ارزیابی منفی از یک شرایط

نشانه های منفی در زبان بدن، ارزیابی منفی از یک شرایط چه می شود …

چگونه با اعتماد به نفس قدم برداریم

با اعتماد به نفس قدم بردارید از 13 سال پیش زمانی که مطالعات…

تحلیل زبان بدن

تحلیل زبان بدن از لینک های زیر حالت مربطه را انتخاب کنید تا به …

زبان بدن در وضعیت دروغ

خواندن زبان بدن: در موقعیت فریب و دروغ دقیقا مثل هر موقعیت…

زبان بدن: رفتار دفاعی ( وضعیت تدافعی)

خواندن زبان بدن: مورد توهین قرار گرفتن وقتی به شخصی توهین…

زبان بدن در وضعیت اعتماد به نفس

آخرین باری که یک مصاحبه ی کاری، یک سخنرانی عمومی و یا یک قرار…

خواندن زبان بدن

زبان بدن بخش مهمی در ارتباطات و روابط بین فردی به شمار می رود. از ا…