چگونه بفهمیم برای دیگران خسته کننده شده ایم

/
گاهی اوقات هنگام صحبت کردن متوجه می شویم فرد مقابل از حرف های ما خسته شده است. یکی از نشانه هایی که به خسته و کسل شدن طرف مقابل اشاره می کند قطع شدن تماس چشمی وی با ما است. و یا اینکه در اطراف خود دنبال چیزی بگردند یا با آن بازی کنند. یکی دیگر از حالت های زبان بدن در حالت خستگی بالا و پایین حرکت دادن مداوم پاها به حالت عصبی می باشد.

تحلیل زبان بدن

تحلیل زبان بدن از لینک های زیر حالت مربطه را انتخاب کنید تا به …

خواندن زبان بدن

زبان بدن بخش مهمی در ارتباطات و روابط بین فردی به شمار می رود. از ا…