نوشته‌ها

چگونه از زبان بدن برای قانع کردن دیگران استفاده کنیم

چگونه زبان بدن در قانع کردن دیگران به ما کمک می کند

/
پس همانطور که متوجه شدید آشنایی با زبان بدن در سطوح مختلف از دو جهت به شما کمک می کند. یکی اینکه بدانید چگونه رفتار کنید تا بتوانید افراد را به خود جذب کنید و یکی اینکه بتوانید از زبان بدن فرد مقابل متوجه احساس درونی وی شده و آن را در جهت مورد نیاز قانع کنید.
روانشناسی زبان بدن مرد و زن عاشق

روانشناسی زبان بدن مرد و زن عاشق

/
ضرورت آشنایی با روانشناسی زبان بدن مرد و زن عاشق آنجاست که به افراد کمک می کند فردی جذاب به نظر برسند و عشق خود را به صورت غیر مستقیم ابراز کنند. همچنین در صورتیکه فرد با حرکات زبان بدن عاشق آشنا باشد به راحتی متوجه می شود شخص مورد نظر عاشق وی می باشد یا خیر.

چگونه بفهمیم برای دیگران خسته کننده شده ایم

/
گاهی اوقات هنگام صحبت کردن متوجه می شویم فرد مقابل از حرف های ما خسته شده است. یکی از نشانه هایی که به خسته و کسل شدن طرف مقابل اشاره می کند قطع شدن تماس چشمی وی با ما است. و یا اینکه در اطراف خود دنبال چیزی بگردند یا با آن بازی کنند. یکی دیگر از حالت های زبان بدن در حالت خستگی بالا و پایین حرکت دادن مداوم پاها به حالت عصبی می باشد.
خواندن زبان بدن

تحلیل زبان بدن

تحلیل زبان بدن اگر به دنبال کسب مهارت زبان بدن و یا تحلیل زبان بدن …
زبان بدن در وضعیت دروغ

زبان بدن در وضعیت دروغ

خواندن زبان بدن: در موقعیت فریب و دروغ دقیقا مثل هر موقعیت هیجانی دیگر، دروغ گف…
خواندن زبان بدن

خواندن زبان بدن

زبان بدن بخش مهمی در ارتباطات و روابط بین فردی به شمار می رود. از ا…