تست عشق طرف مقابل

تست عشق واقعی طرف مقابل به من

تست عشق طرف مقابل به من بر اساس نظریه مثلثی عشق رابرت استرنبرگ شکل گرفته است، یک ابزار روانشناختی است که به افراد کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت عاطفی خود در روابط عاشقانه داشته باشند.

این تست بر سه جزء اصلی عشق تمرکز دارد: صمیمیت، شور و شوق، و تعهد. هر جزء به بخشی از تجربه عشق اشاره دارد که در کنار هم، یک رابطه عاطفی کامل را شکل می‌دهند. صمیمیت به احساس نزدیکی و پیوند عمیق با شخص دیگری اشاره دارد، شور و شوق به جذابیت جنسی و هیجان عاطفی، و تعهد به تصمیم برای حفظ یک رابطه عاشقانه بلند مدت اشاره دارد.

تست عشق استرنبرگ می‌تواند به افراد کمک کند تا بفهمند که کدام یک از این اجزاء در رابطه‌شان قوی‌تر یا ضعیف‌تر است و چگونه می‌توانند به تعادل بهتری در رابطه خود دست یابند.

این مقاله به بررسی اهمیت هر یک از اجزاء عشق و تأثیر آن‌ها بر روی کیفیت یک رابطه پرداخته است. درک اینکه چگونه این اجزاء می‌توانند به صورت متوازن در یک رابطه وجود داشته باشند، می‌تواند به زوج‌ها کمک کند تا به سمت رابطه‌ای سالم‌تر و معنادارتر حرکت کنند.

خصوصیت اول: صمیمیت

در اینجا تست عشق طرف مقابل نسبت به من بر اساس نظریه مثلثی عشق استرنبرگ طراحی شده است که شامل 9 سوال است که مربوط می شود به سه خصوصیت اصلی عشق: صمیمیت، اشتیاق، و تعهد. هر سوال دارای چهار پاسخ است: 1. خیلی ضعیف، 2. ضعیف، و 3. قوی. 4. خیلی قوی.

هر خصوصیت یعنی صمیمیت، اشتیاق و تعهد به صورت جداگانه ارزیابی می شود و سپس در پایان توضیح داده می شود که چگونه سطح ضعیف یا قوی خصوصیات عشق می تواند نشانه تست احساس عشق در طرف مقابل به من باشد.

1. احساس نزدیکی طرف مقابل به من چگونه است؟

– (1) خیلی ضعیف

– (2) ضعیف

– (3) قوی

-(4) خیلی قوی

2. توانایی طرف مقابل در به اشتراک گذاشتن افکار و احساساتش با من چقدر است؟

– (1) خیلی ضعیف

– (2) ضعیف

– (3) قوی

-(4) خیلی قوی

3. لذت بردن وی از وقت گذراندن با من به چه میزان است؟

– (1) خیلی ضعیف

– (2) ضعیف

– (3) قوی

-(4) خیلی قوی

خصوصیت دوم: اشتیاق

4. میزان فکر کردن طرف مقابل به من چقدر است؟

– (1) خیلی ضعیف

– (2) ضعیف

– (3) قوی

-(4) خیلی قوی

5. جذب جسمی طرف مقابل به من چگونه است؟

– (1) خیلی ضعیف

– (2) ضعیف

– (3) قوی

-(4) خیلی قوی

6. تمایل وی برای گذراندن زمان با من به چه اندازه است؟

– (1) خیلی ضعیف

– (2) ضعیف

– (3) قوی

-(4) خیلی قوی

خصوصیت سوم: تعهد

7. میزان تمایل طرف مقابل برای داشتن آینده‌ای با من چقدر است؟

– (1) خیلی ضعیف

– (2) ضعیف

– (3) قوی

-(4) خیلی قوی

8. جدیت طرف مقابل نسبت به رابطه‌ام با من به چه میزان است؟

– (1) خیلی ضعیف

– (2) ضعیف

– (3) قوی

-(4) خیلی قوی

9. میزان آمادگی طرف مقابل برای تلاش برای حفظ رابطه‌ چگونه است؟

– (1) خیلی ضعیف

– (2) ضعیف

– (3) قوی

-(4) خیلی قوی

– اگر امتیاز شما در هر بخش بین 3 تا 7 است، نشان‌دهنده سطح ضعیف در آن خصوصیت عشق است.
– اگر امتیاز شما در هر بخش 8 تا 12 است، نشان‌دهنده سطح قوی آن خصوصیت عشق است.

اگر امتیاز شما بین 7 تا 9 قرار دارد می توانید همچنان خود را بخشی از سطح قوی در نظر بگیرید. اما باید دقت داشته باشید که شما لب مرز هستید و نیاز به افزایش آن خصوصیت عشق این مقاله به بررسی اهمیت هر یک از اجزاء عشق و تأثیر آن‌ها بر روی کیفیت یک رابطه پرداخته است. درک اینکه چگونه این اجزاء می‌توانند به صورت متوازن در یک رابطه وجود داشته باشند، می‌تواند به زوج‌ها کمک کند تا به سمت رابطه‌ای سالم‌تر و معنادارتر حرکت کنند.

برای مثال ممکن است در صمیمیت امتیاز شما بالا و در اشتیاق پایین و در تعهد نیز پایین باشد. البته در اینجا من سعی کردم یک پرسش نامه ساده طراحی کنم زیرا یک پرسش نامه دقیق نیاز به ارتباط با یک مشاور به صورت حضوری دارد که بتواند به صورت دقیق پرسش ها و پاسخ ها را در اختیار شما بگذارد.

پاسخ‌نامه تشت عشق طرف مقابل

در نظریه مثلثی عشق استرنبرگ، تعهد، صمیمیت، و اشتیاق سه جزء اساسی هستند که تست عشق طرف مقابل را شکل می‌دهند. هر یک از این اجزاء می‌توانند در سطوح مختلفی در رابطه وجود داشته باشند و ترکیب آن‌ها نوع خاصی از رابطه را مشخص می‌کند.

*اگر دو خصوصیت ضعیف باشد و یکی قوی

در اینجا توضیح می دهیم اگر امتیاز دو خصوصیت پایین باشد و یکی بالا تست عشق طرف مقابل به من چه چیزی را نشان می دهد:

تعهد و صمیمیت ضعیف، اشتیاق قوی

وقتی در یک رابطه، تعهد و صمیمیت پایین است اما اشتیاق بالا، این می‌تواند نشان‌دهنده یک رابطه است که بیشتر بر پایه جذابیت جسمی و شور و هیجان موقتی استوار است. این نوع رابطه ممکن است شامل تعاملات عاشقانه و رمانتیک باشد اما فاقد عمق و پایداری لازم برای یک رابطه بلندمدت است. این روابط ممکن است به سرعت شکل بگیرند و به همان سرعت پایان یابند.

تعهد و اشتیاق ضعیف، صمیمیت قوی

یک رابطه با صمیمیت بالا اما تعهد و اشتیاق پایین ممکن است بیشتر شبیه دوستی عمیق باشد تا یک رابطه عاشقانه. افراد در چنین رابطه‌ای احساس نزدیکی و اتصال عاطفی می‌کنند اما ممکن است تمایلی به پیشبرد رابطه به سمت جدی‌تر شدن یا برقراری ارتباط جسمی نداشته باشند.

صمیمیت و اشتیاق ضعیف، تعهد قوی

رابطه‌ای که در آن تعهد بالا است اما صمیمیت و اشتیاق پایین، ممکن است نشان‌دهنده یک تعهد عادتی یا مسئولیت‌پذیر باشد که در آن افراد به دلایلی غیر از عشق، مانند مسائل مالی، فرزندان، یا عادت، با هم می‌مانند. این نوع رابطه ممکن است فاقد شور و هیجان و ارتباط عاطفی عمیق باشد.

این توضیحات نشان می‌دهند که چگونه ترکیب مختلف اجزاء عشق می‌تواند به ایجاد انواع متفاوتی از روابط منجر شود. برای یک رابطه سالم و متعادل، مهم است که هر سه جزء – تعهد، صمیمیت، و اشتیاق – در سطوح متعادلی وجود داشته باشند. در صورتی که افراد در رابطه‌ای قرار دارند که یک یا چند جزء کمتر از حد مطلوب است، ممکن است بخواهند روی بهبود آن جنبه‌ها کار کنند یا با یک مشاور حرفه‌ای صحبت کنند.

*اگر دو خصوصیت قوی باشد و یکی ضعیف

در نظریه مثلثی عشق استرنبرگ، ترکیب‌های مختلف صمیمیت، اشتیاق، و تعهد می‌توانند به ایجاد انواع متفاوتی از روابط منجر شوند. در اینجا به بررسی سه حالتی می‌پردازیم که در آن‌ها دو جزء عشق بالا و یک جزء پایین است:

صمیمیت و اشتیاق قوی، تعهد ضعیف

این حالت معمولاً به رابطه‌ای اشاره دارد که در آن شور و هیجان و نزدیکی عاطفی وجود دارد، اما تصمیم برای ماندن در کنار هم و برنامه‌ریزی برای آینده مشترک کمتر است. این نوع رابطه ممکن است شامل دوستی‌های عمیق با جذابیت جنسی باشد، اما بدون قصد جدی برای تعهد طولانی‌مدت.

صمیمیت و تعهد قوی، اشتیاق ضعیف

رابطه‌ای که در آن صمیمیت و تعهد وجود دارد اما اشتیاق کمتری دیده می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده یک پیوند عمیق و مستحکم باشد که شاید کمی از شور و هیجان رمانتیک کاسته شده است. این ممکن است در روابط طولانی‌مدتی که در آن‌ها عشق به مرور زمان به محبت و همدلی تبدیل شده است، دیده شود.

اشتیاق و تعهد قوی، صمیمیت ضعیف

این حالت به رابطه‌ای اشاره دارد که در آن تعهد به ماندن و جذابیت جنسی وجود دارد، اما ممکن است احساس نزدیکی و اتصال عاطفی کمتری باشد. این می‌تواند در روابطی دیده شود که بر اساس تعهدات مشترک یا مسئولیت‌های خانوادگی شکل گرفته‌اند، اما ممکن است نیاز به تقویت ارتباط عاطفی داشته باشند.

در هر سه حالت، مهم است که زوج‌ها به تعادل در هر سه جزء عشق کار کنند تا رابطه‌ای سالم و پایدار داشته باشند. اگر یک یا دو جزء کمتر از حد مطلوب باشد، ممکن است نیاز به تلاش بیشتر برای بهبود آن جنبه‌ها باشد. در صورتی که زوج‌ها در این زمینه‌ها با چالش‌هایی روبرو هستند، مشاوره با یک متخصص روانشناسی می‌تواند مفید باشد.

*وقتی هر سه خصوصیت قوی باشد

عشق، پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی است که می‌تواند تجربیات و احساسات متفاوتی را در بر بگیرد. نظریه مثلثی عشق استرنبرگ، که توسط روانشناس معروف رابرت استرنبرگ ارائه شده است، عشق را به سه جزء اصلی تقسیم می‌کند: صمیمیت، اشتیاق، و تعهد. هنگامی که هر سه متغیر در سطوح بالا قرار دارند، می‌توان گفت که عشق در اوج خود قرار دارد و این حالت را می‌توان به عنوان “عشق کامل” توصیف کرد.

صمیمیت قوی

صمیمیت به احساس نزدیکی، اتصال، و درک متقابل در یک رابطه اشاره دارد. وقتی صمیمیت در سطح بالایی قرار دارد، زوج‌ها احساس می‌کنند که می‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند، افکار و احساسات خود را به اشتراک بگذارند، و از حمایت همدیگر بهره‌مند شوند. این نوع از صمیمیت می‌تواند به ایجاد یک پایه محکم برای یک رابطه پایدار کمک کند.

اشتیاق قوی

اشتیاق به جذابیت جنسی و رمانتیک، فکر کردن به طرف مقابل، و تمایل برای بودن با آن شخص اشاره دارد. وقتی اشتیاق در سطح بالایی قرار دارد، زوج‌ها اغلب احساس شور و هیجان می‌کنند و میل دارند که زمان بیشتری را با یکدیگر بگذرانند. این جذابیت می‌تواند به شعله‌ور شدن شور عشق در رابطه کمک کند.

تعهد قوی

تعهد به تصمیم برای ماندن با یک شخص و برنامه‌ریزی برای آینده مشترک اشاره دارد. وقتی تعهد در سطح بالایی قرار دارد، زوج‌ها حاضرند برای حفظ رابطه خود تلاش کنند، حتی در مواقع سخت. این نوع از تعهد می‌تواند به ایجاد یک رابطه مستحکم و دوام‌آور کمک کند.

عشق عمیق و کامل

وقتی هر سه متغیر عشق – صمیمیت، اشتیاق، و تعهد – در سطوح بالا قرار دارند، رابطه‌ای شکل می‌گیرد که در آن عشق به صورت کامل وجود دارد. این نوع از رابطه می‌تواند شامل تمام جنبه‌های مثبت یک اتصال عمیق باشد: ارتباط عاطفی، شور و هیجان رمانتیک، و تعهد بلندمدت. “عشق کامل” به عنوان یک ایده‌آل در روابط عاطفی شناخته می‌شود و می‌تواند به عنوان یک هدف برای زوج‌هایی که به دنبال تقویت رابطه خود هستند، عمل کند.

البته باید به این نکته توجه کنیم که هرچند ممکن است یک رابطه عاطفی با احساس عشق کامل شگل بگیرد اما این بدین معنا نیست که حتما این عشق همیشه کامل باقی خواهد ماند. رابطه عاطفی مثل نگهداری از گل های داخل گلدان است. تا زمانی که به آن رسیدگی کنید زیبا، با طراوت و شاداب خواهد بود اما وقتی از آن غفلت کنید پژمرده می شود.

سخن پایانی

این تست به منظور ارزیابی و درک بهتر جنبه‌های مختلف عشق در رابطه‌ها طراحی شده است و می‌تواند به عنوان یک ابزار سرگرم‌کننده برای بحث و گفتگو در مورد رابطه‌ها استفاده شود.

لازم به ذکر است که تست های واقعی ممکن است از پرسش های بیشتری شکل گرفته باشند و پاسخ های آن نیز در مقیاس بیشتری ارائه شود. برای مثال ضعیف ترین حالت تا قوی ترین حالت ممکن است در یک مقیاس 9 عددی نشان داده شود و پاسخ ها نیز بر اساس سطح ضعیف، متوسط، قوی و خیلی قوی ارزیابی شود.

اما نکته مهم این است که بدانید هر یک از متغیر های فوق یعنی صمیمیت، تعهد و اشتیاق در کنار یکدیگر می توانند باعث ایجاد عشق عمیق شوند. اما اگر فقط یکی یا دو مورد از این متغیر ها در رابطه وجود داشته باشد و متغیر های دیگر ضعیف باشند لازم است روی تقویت آن کار کرد.

نوشته شاهین زند- محقق و پژوهشگر

نوین بینش یک سایت پزشکی پیچیده یا یک دائره المعارف آنلاین و خسته کننده نیست؛ بلکه بزرگترین مرجع روانشنایس عشق در بین سایت های فارسی زبان است که به صورت خلاصه، مختصر و مفید مهارت های کاردبری را به شما می آموزد. کتابِ مدار جذب و ازواج نوشته ی شاهین زند توسط نوین بینش منتشر شده است. این کتاب شانس شما را برای عاشق کردن هر شخصی به شکل قابل توجهی افزایش می دهد و به شما کمک می کند رابطه خود را به ازدواج تبدیل کنید در حالی که در صورت عدم رضایت هزینه ی پرداختی به شما برگشت داده می شود. برای مشاهده کلیپ های آموزشی  در صفجه اینستاگرام شاهین زند عضو شوید.

آیا می خواهید بیشتر بدانید؟

فال عشق بامشخصات طرف مقابل

چگونه دیگران را دلتنگ خود کنیم

چرا احساس عشق از بین می رود

نشانه های عشق یک طرفه و عشق دو طرفه

فال برگشتن عشق

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *