تکنیک های ان ال پی نرم برای ایجاد عشق

تکنیک های ان ال پی نرم برای ایجاد عشق

تکنیک های برنامه ریزی عصبی کلامی یا ان ال پی /nlp نرم برخلاف تکنیک های ان ال پی سخت در جذب از قبل ایجاد نشده اند بلکه زمانی ایجاد می شوند که با شخص مورد نظر خود در رابطه هستیم. به همین دلیل است که ان ال پی سخت بیشتر برای جذب کردن مناسب است و تکنیک های ان ال پیِ نرم بیشتر برای عاشق کردن و وابسته کردن بیشتر فرد. هر دوی این تکنیک ها می توانند در ارسال سیگنال جذب و عشق به ما کمک کنند. سیگنال های جذب باعث ایجاد احساسات مثبت مرتبط با ما در رابطه از دست رفته می شود.

درمقابل سیگنال های منفی، احساساتی سوزانی هستند که می توانند باعث ایجاد احساسات منفی در طرف مقابل شوند.  اگر به یادگیری این تکنیک های علاقه دارید به شما توصیه می کنم این مقاله را تا پایان با دقت مطالعه کنید.

اکنون سوال اینجاست که برنامه ریزی عصبی کلامی نرم را با چه تکنیک هایی می توان ایجاد کرد و چگونه می توان برای عاشق کردن بیشتر از آن استفاده کرد؟ پاسخ این سوال را به صورت خلاصه اینگونه می توانیم عنوان کنیم: ان ال پی نرم وقتی ایجاد می شود که بین یک احساس و یک نشانه ی خاص ارتباط ایجاد شود. در اینجا یک نکته ی بسیار مهم وجود دارد و آن این است که ان ال پی نرم می تواند هم تاثیر مثبت ( با ارسال سیگنال های منفی) داشته باشد و هم تاثیر منفی ( با ارسال سیگنال جذب).

 برنامه ریزی عصبی کلامی نرم – ارسال سیگنال جذب

هر فردی وقتی احساس ناراحتی می کند و باعث ایجاد احساس منفی می شود، تغییرات خاصی در چهره ی خود ایجاد می کند. به مرور زمان این این نشانه ها در چهره مرتبط می شود با احساس منفی در طرف مقابل مرتبط می شود. این تغییرات می تواند در حالت چشمان وی، حالت لب ها و حتی رنگ پوست آن فرد رخ دهد. شاید چنین تغییراتی گاهی توسط خودآگاه کشف نشود اما ضمیر ناخودآگاه انسان که قابلیت پردازش ۱۱ میلیون داده را دارد ( در مقابل ضمیر خودآگاه فقط قابلیت پردازش ۴۰ داده را دارد) متوجه ی تمام این تغییرات می شود و فرکانس های مرتبط با نشانه ها را دریافت می کند. فرکانس هایی که شامل ارتعاشات مشتعل و مطلق است. در ادامه به مثال های بیشتری اشاره خواهم کرد.

بیان نادرست توقعات: تصور کنید همیشه وقتی از طرف مقابل خود درخواستی می کنید این درخواست را با ایجاد احساس منفی انجام می دهید مثلا با عصبانیت عنوان می کنید، طرف مقابل خود را مجبور می کنید و باعث ایجاد احساس اسارت می شوید، ناراحت و یا غمگین می شوید و صدا یا حالت چهره ی شما زننده می شود. در نتیجه درخواست های شما ( یک نشانه) مرتبط می شود با ایجاد احساسات منفی. اکنون ان ال پی نرم با تاثیر منفی شکل گرفته است یعنی هر زمان که توقع و یا درخواستی از طرف مقابل خود داشته باشیم حتی اگر خیلی معمولی عنوان کنیم و یا حتی چیزی بگوییم که منظورِ درخواست نیز در آن نداشته باشیم باعث می شویم طرف مقابل ما احساس منفی پیدا کند و یا با بازخورد شدیدا منفی وی مواجه شویم. به همین دلیل است که بسیاری افراد دلیل سرد شدن طرف مقابل و در نتیجه از دست دادن عشق خود را متوجه نمی شوند.

ارسال پیام: nlp نرم با تاثیر منفی می تواند در نتیجه ارسال پیام های نادرست و ایجاد احساس منفی در عشق تان ایجاد شود از جمله احساس شرم، احساس گناه، احساس خشم، احساس حقارت، احساس تنفر و غیره. اکنون پیام های شما مرتبط شده است با احساسات منفی. در نتیجه حتی اگر فقط یک سلام هم ارسال کنید همین که شخص مورد نظرتان متوجه شود این پیام شما است به شدت بازخورد منفی نشان می دهد و از شما فاصله می گیرد. گاهی اوقات فقط با چنین پیام ساده ای ممکن است باعث شویم توسط طرف مقابل در شبکات اجتماعی بلاک شویم.

محبت در زمان نادرست: تصور کنید هر زمان شخص مورد نظر شما عصبانی یا ناراحت است شروع می کنید به محبت کردن یا ابراز عشق به او. نشانه های محبت کردن و ابراز عشق می تواند شامل هر جمله ی عاشقانه و یا هر رفتار محبت آمیز دیگری باشد. با این کار به مرور زمان یک ارتباط عصبی کلامی بین “احساس عصبانیت یا ناراحتی” و” محبت های خود” ایجاد کرده اید. اکنون وقتی به عشق خود محبت می کنید حتی وقتی وی عصبانی یا ناراحت نیست باعث می شوید طرف تان عصبانی و ناراحت شود. در این شرایط با برنامه ریزی عصبی کلامی (NLP) باعث از بین رفتن عشق در طرف مقابل شده اید. در واقع مشکل از محبت کردن شما نیست مشکل از ارتباطی است که بین محبت کردن و احساسات منفی ایجاد کرده اید.

برنامه ریزی عصبی کلامی نرم – ارسال ارتعاشات مطلق

نشانه هایی که همراه با احساسات مثبت باشند باعث ایجاد ارتباط بین آن نشانه و احساسات مثبت می شوند یعنی ان ال پی نرم با ارسال ارتعاشات مطلق. اگر همیشه وقتی به مهمانی می روید یک بوی خاص عطر را احساس کنید باعث شدید احساس شادی آن مهمانی با رایحه ی آن عطر مرتبط شود. در نتیجه حتی وقتی در مهمانی نیز نیستید رایحه ی آن عطر می تواند باعث ایجاد احساس شادی شود. در ادامه به مثال های بیشتری اشاره خواهم کرد.

بیان صحیح توقعات: فرض کنید هر زمان که قصد دارید درخواستی از طرف مقابل خود کنید باعث ایجاد یک حس مثبت در او شوید برای مثال با بزله گویی باعث خنده ی او شوید و یا در حال خوشگذرانی آخر هفته در یک شهربازی یا پارک باشید. مهم نیست چه کاری انجام می دهید فقط مطمئن باشید که طرف مقابل تان احساس شادی و خوشحالی دارید در این زمان اگر درخواست های خود را عنوان کنید باعث می شوید درخواست های شما مرتبط شود با احساس شادی. در نتیجه هر زمان دیگری که درخواستی داشته باشید ناخودآگاه در طرف مقابل خود احساس خوبی ایجاد کرده اید. ان ال پی نرم با تاثیر مثبت در ایجاد احساس عشق اینگونه شکل می گیرد.

ارسال پیام: یکی دیگر از تکنیک های ان ال پی برای ایجاد عشق زمانی رخ می دهد که بتوانید با ارسال پیام های خود احساس زیبا و شیرینی را به طرف خود هدیه دهید. این احساس را با صحبت کردن در مورد چیزهای قشنگ، خاطرات خوب، بذله گویی، تشویق، امید واری و غیره می توانید در طرف خود ایجاد کنید. با اینکار باعث می شوید ان ال پی نرم برای ایجاد عشق در طرف مقابل شما شکل بگیرد. اکنون هر زمان که پیامی بدهید مهم نیست محتوای پیام شما چه چیزی باشد به سرعت احساس مثبت و زیبایی به طرف مقابل شما ارسال می شود.

محبت در زمان صحیح: فرض کنید هر زمان که طرف مقابل شما اتفاق خوبی در زندگی اش رخ داده است و یا با خبر خوبی مواجه شده است و یا در اوج احساس شاد و خوشحالی است به وی محبت کرده و یا عشق خود را ابراز کنید. در این شرایط توانسته اید از یکی دیگر از تکنیک های ان ال پی برای ایجاد عشق استفاده کنید. چرا که اکنون ابراز علاقه و محبت شما مرتبط شده است با ایجاد احساس خوب و زیبا. اکنون دیگر مهم نیست کی و چه زمانی ابراز علاقه کنید، ابراز علاقه و محبت شما می توانید باعث ایجاد احساس مثبت و عشق در طرف مقابل شما شود.

نتیجه گیری

اکنون باید متوجه شده باشید که موفقیت شما در ایجاد عشق در مرد یا زن مورد علاقه تان ربطی به توقعات، ارسال پیام و یا محبت کردن ندارد بلکه ربط دارد به احساسات مرتبط با آنها. مهم نیست توقعات شما کم باشد یا زیاد، مهم نیست چقدر محبت می کنید و یا به چه اندازه پیام ارسال می کنید. چیزی که مهم است نحوه ی ایجاد ارتباط بین این احساسات است. اگر شما برای اولین بار می خواهیم وارد یک رابطه شوید اکنون آمادگی بیشتری خواهید داشت.

اما اگر روابط شما قبلا شکل گرفته است و به دلیل ان ال پی نرم با تاثیر منفی خراب شده است بدانید قبل از استفاده از ان ال پی با تاثیر مثبت باید ان ال پی با تاثیر منفی را از بین ببرید. چرا که در حال حاظر هر چقدر هم که زیبا و خوب توقعات، پیام ها و یا محبت های شما عنوان شود باز هم باعث ایجاد احساس منفی می کند. در شرایطی که رابطه رو به پایان باشد در ابتدا بهترین اقدام قطع همه ی این نشانه ها است.

اگر می خواهید حافظه ی گوشی تان به جای ویروس پر از موسیقی های دلنشین باشد. اول باید ویروس ها را پاک کنید سپس آهنگ های دلنشین را جایگزین کنید. برای آشنایی بیشتر با این تکنیک ها که به صورت خصوصی ارسال می شود به شماره زیر از طریق واتس آپ یا تلگرام پیام دهید.

نویسنده: شاهین زند – سرپرست تیم روانشناسی نوین بینش

شماره تماس کارشناس روابط عمومی نوین بینش:

۰۹۳۰۶۱۳۵۰۰۸( ارسال پیام از طریق واتس آپ یا تلگرام)

بیشتر بخوانید:

تکنیک ها و مفاهیم برنامه ریزی عصبی کلامی ( NLP)

استراتژی nlp برای ایجاد عشق

راه های بازگرداندن عشق از دست رفته

۴ حرکت ساده برای بازگرداندن عشق از دست رفته

ترمیم رابطه ی عاشقانه

روانشناسی عشق