مدل های ارتباطی و دعای زبان بند

/
احتمالا برای شما نیز اتفاق افتاده است که در ارتباط خود با شخصی خاص، از زبان او آزرده خاطر شوید. دلیل این آزردگی ممکن است بدگویی وی در زمان غیبت شما باشد. یا ممکن است به این دلیل باشد که شخصی خاص مثل شوهر، همسر یا عضوی از خانواده ی همسر زبان تندی در مقابل تان دارد یا همیشه هرچه می گویید با شما مخالفت می کند. به همین دلیل بسیاری افراد به دنبال راهی برای بستن زبان دشمنان، بدگویان یا حتی عشق خود هستند. بسیاری اعتقاد دارند یکی از روش های موثر برای بستن زبان دیگران خواندن دعای زبان بند است.

روش های کنترل احساسات

کنترل احساسات عاطفی در محل کار چگونه ممکن است؟ چگونه احساسات عش…

راه های نزدیک شدن به دیگران

یکی از درخواست های مکرر شما دوستان نوشتن مقاله ای درباره ی راه…

چگونه ذهن دیگران را بخوانیم ( آموزش ذهن خوانی واقعی )

آیا خواندن ذهن دیگران ممکن است؟ آیا راهی وجود دارد به شما کمک کن…
در اولین قرار چه بگوییم

بهبود مهارت های ارتباطی

وقتی بهبود مهارت های ارتباطی در مسیر اشتباهی قرار می گیرد صحبت …
در اولین قرار چه بگوییم

در اولین قرار چه بگوییم

من در مورد روابط بین فردی تحقیقات بسیاری انجام داده ام. بر ا…
در اولین قرار چه بگوییم

چگونه روابط اجتماعی بهتری داشته باشیم

چگونه روابط عمومی ( آداب معاشرت) خود را بهبود دهیم می دانستید…
در اولین قرار چه بگوییم

تعریف قاطعیت

تعریف قاطعیت قاطعیت مهارت بیان عواطف و نیاز های ما است بدون اینکه ح…