ضمیر ناخودآگاه چیست؟

 

در پاسخ به پرسش ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهوشیار چیست باید بگویم معنا و تفاهیم مختلفی برای ضمیر ناخودآگاه تعریف شده است. برای مثال دیدگاه یونگ با دیدگاه فروید و دیدگاه ان ال پی در مورد ناخودآگاه متفاوت است.

در این مقاله ما قصد داریم به پرسش ضمیر ناخودآگاه چیست پاسخ دهیم و آن را را بر اساس آخرین تحقیقات و پژوهش های روانشناختی تعریف کنیم که توسط متخصصین ان ال پی ارائه شده است.

در این مقاله با قدرت های خارق العاده و ویژگی های منحصر به فرد ضمیر ناخودآگاه آشنا می شوید و متوجه می شوید چگونه ضمیر ناخودآگاه می تواند شما را برای رسیدن به هر هدفی هدایت کند.

ضمیر ناخودآگاه چیست؟

اگر می خواید برای پرسش ضمیر ناخودآگاه چیست به یک جواب کامل برسید باید بدانید ضمیر ناخودآگاه یک پایگاه داده ی بسیار بزرگ در مغز شماست که همه ی سرگذشتتان از کودکی تا مرگ را در خود ذخیره می کند که شامل تجربیات گذشته، باورها، اعتقادات و خاطرات است.

بهترین مثال برای پاسخ به پرسش ضمیرناخودآگاه چیست، همان مثالی است که فروید -پدر علم روانکاوی – به کار برد و به کوه یخ معروف است. کوه یخ یا آسیبرگ است. اگر به تصویر یک کوه یخ بنگرید متوجه می شوید که فقط بخش کوچکی از آن بالای آب قرار دارد و تقریبا 90 درصد آن در زیر آب است.

ذهن خودآگاه انسان مثل آن بخشی است که در بالای آب قرار دارد و بیشتر ذهن را ناخودآگاه تشکیل می دهد که شامل 90 درصد است.

ضمیر ناخودآگاه / subconscious mind فقط یک انبار نیرومند از اطلاعاتی که روی هم انباشته شده نیست، بلکه یک سیستم پردازش کننده اطلاعات نیز است که می تواند دو میلیون بایت اطلاعات رو در هر ثانیه پردازش کند در صورتی که خودآگاه / conscious mind فقط 7 بایت این اطلاعات را در ثانیه دریافت کرده و متوجه می شود.

پس ناخودآگاه به جز حافظه نیرومندی که برای ذخیره داده ها دارد در دریافت داده ها در لحظه نیز عملکرد استثنایی را از خود به نمایش می گذارد و می تواند متوجه نشانه هایی شود که خودآگاه از فهم آن ها عاجز است.

نیروی کاوشگر و  قدرت شگفت انگیز ضمیر ناخودآگاه در پردازش اطلاعات همان چیزی است که به ما کمک می کند بدون هیچگونه ارتباط مستقیم – ارتباط از راه دور – فردی خاص را جذب و عاشق کند؛ حتی اگر قبلا احساس خود را از دست داده است ( برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به قانون جذب عشق از راه دور با هدایت ضمیر ناخودآگاه)

هدایت کننده خودکار در ضمیرناخودآگاه

برای اینکه بهتر بهتر به پرسش ضمیر ناخودآگاه چیست پاسخ دهیم باید با سیستم هدایت خودکار در ضمیر ناخودآگاه آشنا شویم.

ناخودآگاه به دو صورت هدایت خودکار انسان را در دست دارد. این هدایت دقیقا مثل حالت خودکار پرواز است که یک خلبان ممکن است از آن برای هدایت هواپیما استفاده کند ( برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه).

نوع اول – هدایت خودکار برای اساس برنامه های برنامه ریزی شده در ناخودآگاه:

نوع اول شامل دو دسته از برنامه هایی است که ناخودآگاه تحت تاثر آن برنامه ها ما را هدایت می کند. برنامه های دست اول شامل مهارت های هدایت کننده  و دسته دوم شامل اهداف هدایت کننده است.

دسته اول) مهارت های هدایت کننده: فردی را در نظر بگیرید که به تازگی رانندگی یاد گرفته است. این فرد در روزها و حتی ماه های اول، هنگام هدایت خودرو قادر به انجام هیچ کار دیگری نیست. زیرا او از ضمیر خودآگاهش برای هدایت خودرو استفاده می کند. در نتیجه تمرکزش تنها بر رانندگی خواهد بود و هیچ کار دیگری نمی تواند انجام دهد. اما بعد از مدتی رانندگی برای او تبدیل به نوعی عادت می شود. مثلا این فرد می تواند هنگام رانندگی با تلفن همراهش نیز صحبت کند. درواقع بعد از مدتی هدایت خودرو به صورت ناخودآگاه انجام می گیرد زیرا اعمال شما هنگام رانندگی در ضمیر ناخودآگاه تان ثبت شده و بعد از آن دیگر ضمیر خودآگاه در هدایت خودرو نقش کمی دارد. پس دسته اول مربوط به مهارت هایی است که در ضمیر ناخودآگاه برنامه ریزی شده و بدون اینکه فکر کنیم آن ها را در زندگی خود اجرا می کنیم. مثل مهارت های ارتباطی، مهارت های عاشق کردن دیگران، مهارت های هنری، شغلی یا مهارت رانندگی یا هر مهارت دیگری.

دسته دوم) اهداف هدایت کننده: یکی دسته دیگر از برنامه ها وجود دارد که شامل اهداف پنهان در ضمیر ناخودآگاه است. این اهداف بدون اینکه خود از آن آگاه باشیم در ضمیر ناخودآگاه برنامه ریزی شده است. ضمیر ناخودآگاه ما را بر اساس آن اهداف طوری ما را هدایت کند که منجر به شکست یا پیروزی های ساختارمند و تکرار شونده در زندگی می شود. برای مثال یک هدف برنامه ریزی شده اشتباه می تواند منجر به الگوهای رفتاری غلط شود و آن الگوهای رفتاری غلط باعث شکست های مداوم در روابط عاطفی شود. اهداف و نیازهایی که به صورت غلط در ضمیر ناخودآگاه برنامه ریزی شده اند می تواند باعث شود مدام در روابط خود به مشکل بخوریم و خود نیز متوجه نشویم که ریشه آن برنامه ای غلط در ضمیر ناخودآگاه است. همچنین ممکن است یک الگوی غلط مطالعاتی که در ناخودآگاه برنامه ریزی شده و به صورت پنهان تاثیر می گذارد می تواند باعث شود مدام در امتحانات خود شکست بخوریم.

اما یک نوع دیگر از هدایت خودکار نیز در ضمیر ناخودآگاه وجود دارد که برنامه ریزی شده نیست و پیشفرض است.

نوع دوم – هدایت خودکار بر اساس برنامه های پیشفرض در ناخودآگاه:

نوع دوم هدایت ضمیر ناخودآگاه به صورت پیشفرض است که در ناخودآگاه همه انسان ها قبل از تولد شکل می گیرد. اجازه دهید به این نوع از هدایت خودکار، هدایت خودکار جسمانی بگوییم. برای مثال سیستم تنفسی.

تنفستان را در نظر بگیرید. برای چند ثانیه آن را کنترل کنید. اکنون این ضمیر خودآگاه شماست که نفس کشیدنتان را کنترل می کند اما به محض اینکه تمرکزتان را کنار بگذارید بار دیگر کنترل تنفستان در دست ضمیر ناخوأگاه قرار می گیرد.

شما بدون اینکه به نفس کشیدن خود فکر کنید یا به آن توجه کنید، ناخودآگاه آن را انجام می دهید زیرا برنامه ی تنفس از قبل در ناخودآگاه نصب شده است.

از سوی دیگر منطق، محاسبات و همه ی اقدامات شما در زمان هشیاری توسط ضمیر خودآگاه صورت می گیرد.

به جز ویژگی های فیزیولوژیک، رفتارهایی که از اجدادمان به ما ارث رسیده است نیز در سیستم پیشفرض ناخودآگاه ذخیره شده است که یونگ به آن ناخودآگاه جمعی می گوید.

برای مثال ترس ما از اتفاق یا رویدادهایی که بقای ما را تهدید می کند به صورت پیشفرض در ناخودآگاه وجود دارد که از اجدادمان به ما ارث رسیده است.

درواقع بسیاری از اقداماتی که بر اساس نیاز به بقا صورت می گیرد از جمله تنفس، سیستم گوارش، ترس از ارتقاع بسیاری موارد دیگر، همه بخشی از هدایت خودکار ضمیر ناخودآگاه بر اساس آموزش های پیشفرض است که قبل از تولد در ما وجود داشته است.

اکنون بهتر می توانید به پرسش ضمیر ناخودآگاه چیست پاسخ دهید زیرا می دانید مهارت های هدایت کننده و اهداف هدایت کننده ای وجود دارند که به صورت آشکار یا پنهان در زندگی برنامه ریزی شده اند و بر زندگی ما تاثیر می گذارند. همچنین آموختیم یک نوع دیگری از برنامه ها نیز وجود دارد که نقش هدایت خودکار را بر عهده دارند و می توانند ویژگی های جسمانی ما را هدایت کند.

به هر حال این برنامه های چه یک مهارت باشد، چه یک هدف باشد و چه یک قابلیت جسمانی، در هدایت اندام و اجزای بدن تاثیر دارند. اما ناخودآگاه چگونه و  از چه ابزاری برای هدایت بدن و افکار ما استفاده می کند که حتی خود نیز گاهی از آن بی خبریم؟

ناخودآگاه از طریق زبان منحصر به فرد خود نیز با ما ارتباط برقرار می کند و در تلاش است بر اساس برنامه های خاص خود – چه پیشفرض و په برنامه ریزی شده – ما را هدایت کند.

زبان ضمیر ناخودآگاه برای ارتباط با خودآگاه

نکته مهمه بعدی در پاسخ به پرسش ضمیر ناخودآگاه چیست زبان ضمیر ناخودآگاه است. کارکرد دوم و بسیار مهم تر ضمیرناخودآگاه نحوه ارتباطش با خودآگاه است. گفتیم ناخودآگاه می تواند متوجه نشانه هایی شود که گاهی برای خودآگاه امکان پذیر نیست و گاهی نیز امکان پذیر است.

به هر حال ناخودآگاه از طریق روش های ارتباطی خود سعی می کند پیغام هایی را به خودآگاه ما ارسال کند و به رفتار ما جهت دهد. دو زبان رایج ناخودآگاه برای ارتباط با ما رویاها و احساسات است.

زبان رویا برای ارتباط ناخودآگاه با خودآگاه:

ضمیر ناخودآگاه از استعاره برای ارسال پیغام به خودآگاه در خواب استفاده می کند. برای مثال دختری را تصور کنید به نام الهام که دوستی به نام مینا دارد که در حال کلاهبرداری یا خیانت به آن دختر است.

در این شرایط ناخودآگاه می تواند متوجه نشانه های بسیار کوچک و نامحسوسی شود که خیانت یا دروغ های مینا را برای الهام آشکار می کند. اما به دلیل اینکه این نشانه ها بسیار کوچک و ریز است ممکن است خودآگاه متوجه آن نشود اما در خواب ببیند یک پرنده بزرگ شبیه مرغ مینا از پشت سر به او حمله می کند.

در این مثال مرغ مینایی که در خواب از پشت سر به الهام حمله می کند استعاره یا نماد دوستش مینا است.

زبان احساسات برای ارتباط ناخودآگاه با خودآگاه:

روش دومی که ناخودآگاه با خودآگاه ارتباط برقرار می کند ارسال احساسات است. در مثال فوق الهام ممکن است حس بدی به حرف ها یا وعده های مینا داشته باشد زیرا ناخودآگاه می تواند متوجه نشانه های بسیار ظریفی در زبان بدن مینا شود که نشان دهنده دروغ یا فریب است. در نتیجه این پیغام را از طریق احساسات بد نسبت به مینا ارسال می کند.

اکنون الهام ممکن است با خود اینگونه بگوید که ” نمی دانم چرا به صحبت های مینا اعتماد ندارم”. شاید بارها با چنین احساساتی مواجه شده باشید که دلیلش را ندانید اما حسی نسبت به چیزی، کاری یا فردی داشته باشید که مثبت یا منفی بوده است. دلیل همه این احساسات شهودی عجیب، نشانه های پنهانی است که ناخودآگاه از رفتار، کلام یا زبان بدن طرف مقابل دریافت می کند.

این توانایی در الهام مربوط به مهارت های هدایت کننده است که جزء برنامه های برنامه ریزی شده در ضمیر ناخودآگاه محسوب می شود. مهارت هدایت کننده زبان بدن به ضمیر ناخودآگاه الهام می فهماند، مینا در حال دروغ گفتن است. سپس ضمیر ناخودآگاه با ارسال احساس شک و تردید، به الهام کمک می کند به مینا اعتماد نکند، تصمیم درستی بگیرد و مراقب صحبت های دوستش باشد.

از سوی دیگر اگر شک الهام به مینا به دلیل یک هدف هدایت کننده غلط نه یک مهارت هدایت کننده صحیح باشد ( برای مثال دروغ ها و خیانت های گذشته باعث شده الهام آسیب ببیند؛ در نتیجه ناخودآگاه هدفش این باشد که ثابت کند دیگران مورد اطمینان نیستن)، باعث می شود به دلیل شک و تردید های مداوم به دیگران بدبین شده و نتواند یک رابطه خوب ایجاد کند.

پس احساسی شک و تردید همانطور که اگر بر اساس برنامه مهارت در ضمیر ناخودآگاه باشد می تواند سودمند و قابل اطمینان باشد اگر بر اساس اهداف غلط برنامه ریزی شده در ناخودآگاه باشد می تواند مضر و خطرناک باشد.

یکی از رایج ترین احساساتی که ضمیر ناخودآگاه برای ما ارسال می کند تا ما را هدایت کند، احساس عشق است. احساس عشق نیز پیامی است از طرف ضمیر ناخودآگاه برای هدایت ما به سمت چیزی یا کسی. مهارت های هدایت کننده صحیح نه تنها می تواند کمک کند انتخابی بهتری در روابط خود داشته باشیم بلکه می تواند ما را هدایت کند تا شخص خاصی را به خود جذب و عاشق کنیم. حتی اگر آن شخص خاص از ما متنفر باشد یا احساس خود را نسبت به ما از دست داده باشد همچنان می توان احساس از دست رفته وی را بازگرداند ( نگاه کنید به برطرف کردن نیازهای ضمیر ناخودآگاه برای عاشق کردن).

برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

اکنون می دانید مهارت های هدایت کننده، اهداف هدایت کننده و هدایت خودکار جسمانی وجود دارند که از طریق زبان ضمیر ناخودآگاه که مهمترین آن احساس است ما را هدایت می کنند.

همچنین گفتیم دو نوع برنامه وجود دارد که یکی برنامه ریزی شده است و می توان آن را فراگرفت و دیگری پیشفرض و قبل از تولد وجود دارد. اکنون می خواهیم در مورد این موضوع صحبت کنیم که چگونه می شود مهارت ها یا اهدافی را در ضمیر ناخودآگاه برنامه ریزی کرد که بتواند باعث موفقیت ما شود.

بار دیگر مثال مهارت هدایت کننده مثل رانندگی را در نظر بگیرید. ضمیر ناخودآگاه شما مانند رایانه ای است که نرم افزار رانندگی روی آن نصب شده و هر موقع نیاز باشد راه اندازی و اجرا می شود.

همین اتفاق در مورد اهداف هدایت کننده مثل خشم نیز رخ می دهد. یعنی ضمیر ناخودآگاه مانند یک رایانه وقتی احساس خطر کند و توسط فردی آزار ببیند، برنامه خش را راه اندازی می کند تا قدرت و نیروی شما را افزایش دهد جهت دفاع از خود.

برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه می تواند به ما کمک کند خودمان یا دیگران را برای نوعی خاص از احساس یا برای رسیدن به هدفی خاص یا برای اجرای یک مهارتی خاص برنامه ریزی کنیم.

ضمیر ناخودآگاه شمشیر دو لبه است. همانطور که می تواند با یک هدف سودمند، ارسال احساسات صحیح و اجرای مهارت های کاربردی به ما در موفقیت و رسیدن به هدف مان کمک کند می تواند با ارسال احساسات غلط و هدایت اشتباه باعث پسرفت و شکست در زندگی شود.

برای مثال اگر احساسات صحیح در مواقع لزوم برای ما ارسال شود که نشانه اعتماد به نفس است خیلی بیشتر در روابط بین فردی خود موفق می شویم نسبت به زمانی که احساسات اشتباه ارسال شود و مدام ضعف نشان دهیم.

روش های و تکنیک های بسیاری برای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه وجود دارد که همه آن ها را می توانید در نوین بینش مطالعه کنید. اما به صورت خلاصه ضمیر ناخودآگاه از طریق تکنیک تکرار آموزش می بیند نه منطق. به همین دلیل است که می توانید با تکرار استدلال های خود به صورت مداوم، هر شخصی را نسبت به باور هر چیزی متقاعد کنید.

هم چنین برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه به شما این امکان را می دهد که بتوانید مشکلات شخصی خود را حل کنید.  (برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع نگاه کنید به راهنمایی برای متقاعد کردن).

برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه همچنین از طریق هیپنوتیزم صورت می گیرد.

قوانین ضمیر ناخودآگاه

برابرای اینکه بتوانید ضمیر ناخوداگاه خود را در جهت درست برنامه ریزی کنید و به آن مسلط شوید باید با قوانین آن کاملا آشنا باشید. در ادامه به صورت خلاصه نگاهی خواهیم داشته به قوانین ضمیر ناخودآگاه برای تسلط به ضمیرناخودآگاه:

مکانیسم دفاعی ِ “من”  :Ego

یکی از مهمترین قوانین ضمیر ناخودآگاه مکانسیم های دفاعی است. همانطور که جسم تان در مقابل آسیب ها از خود دفاع می کند ضمیر ناخودآگاه نیز در مقابل تردید ها و زخم های احساسی از یک سیستم دفاعی به نام مکانیسم های دفاعی ایگو ( ایگو به معنی من یا تمامیت روانی است) یا مکانیسم های دفاعی ناخودآگاه، برخوردار است. این مکانسیم  های دفاعی در جهت اهداف هدایت کننده و بر اساس برنامه های از پیش ضبط شده در ناخودآگاه عمل می کنند.

وظیفه ی اصلی این مکانیسم دفاعی، حمایت از “من” شما – با جذب شما به سمت هر چیزی که حس خوب به شما می دهد و مقابله با هر چیزی است که بقای “من” را تهدید کند – است. برای آشنایی بیشتر با این قوانین نگاه کنید به قوانین ضمیر ناخودآگاه

آشنایی با این قوانین نه تنها به شما کمک می کند به ضمیر ناخودآگاه خود مسلط شوید بلکه کمک می کند به ناخودآگاه دیگران نیز مسلط شوید و بتوانید هر فردی را در جهت اهداف مثبت خود هدایت کنید.

تاثیر ضمیر خودآگاه بر ناخودآگاه

تاثیر ضمیرخودآگاه بر ناخودآگاه نیز از دیگر موارد پراهمیت برای پاسخ به پرسش ضمیر ناخودآگاه چیست است.

برای درک بهتر معنای ناخودآگاه باید بدانید این فقط ناخودآگاه نیست که بر خودآگاه تاثیر می گذارد. خودآگاه نیز روش های بسیاری دارد که می تواند روی ناخودآگاه تاثیر بگذارد. در واقع موفقیت انسان های بزرگ همه به دلیل تسلط بر ضمیر ناخودآگاه و برنامه ریزی صحیح این بخش از ذهن بوده است.

در واقع ناخودآگاه، منبع اصلی مهارت های ما است. هر چقدر بهتر بتوانید یک مهارت جدید را در ناخودآگاه برنامه ریزی کنیم بهتر می توانیم یک مهارت جدید را یاد بگیریم.

ضمیر خودآگاه می تواند با تکنیک های فرمان به ضمیر ناخودآگاه در کنار آگاهی و مطالعه ضمیر ناخودآگاه را به یک نظام شناختی جدید برنامه ریزی کند سپس همه چیز را به ناخودآگاه بسپارد تا با ارسال احساسات مناسب و ایجاد یک الگوی رفتاری جدید، خود وظیفه هدایت را بر عهده داشته باشد.

نوین بینش و ناخودآگاه

اکنون که می توانید به پرسش ضمیر ناخودآگاه چیست پاسخ دهید وقت آن است که از این دانش خود برای رسیدن به اهداف خود با تسلط و نفوذ به ناخودآگاه استفاده کنید.

نوین بینش یک منبع نیرومند از اطلاعات و منابعی است که می تواند با تسلط و نفوذ به ناخودآگاه ، مهارت های روانشناختی را در ناخودآگاه تان برنامه ریزی کند.

مطالب و مهارت های نوین بینش به صورتی نوشته شده است که بر اساس قوانین هیپنوتیزم پنهان و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه است. پس مطالعه این مطالعه خود به تنهایی می تواند تکنیک ها و تغییرات مثبتی را در زندگی شما ایجاد کند.

به عبارت دیگر نوین بینش می تواند مهارت های شناختی و ارتباطی را در ناخودآگاه شما برنامه ریزی کند؛ در نتیجه همیشه احساسات صحیح در مواقع لزوم به شما ارسال می شود و یک الگوی تکرار شونده مثبت در روابط عاطفی شکل می گیرد.

تنها کاری که باید انجام دهید اختصاص مدت زمانی مشخص در روز برای مطالعه مطالب نوین بینش است. جالب اینجاست که برای شروع نیازی نیست به سراغ اولین مطلب یا یک دسته خاص بروید.

بلکه می توانید از هر مطلبی شروع کنید و سپس مطالبی که در آن مطلب قرار دارد را مطالعه کنید. برای مثال می توانید از این مطلب شروع کنید.

شاید نخست نیاز باشد به صورت خودآگاه و عمدی نوین بینش را مطالعه کنید تا مهارت های جدید به ناخودآگاه شما وارد شود اما در ادامه، بر اساس تعریف ها و فرمان هایی که از طریق نوین بینش وارد ذهن شما می شود، مهارت های جدید ارتباطی و تاثیر گذار، خود به خود تبدیل به یک الگوی رفتار تکرار شونده و یک مهارت هدایت کننده در ناخودآگاه می شود.

درنتیجه ناخودآگاه شما رو به سوی موفقیت در کسب و کار، روابط عاطفی و یا پیروزی در هر نوع رابطه ارتباطی دیگری هدایت می کند.

اگر بتوانید به بهترین شکل ممکن از همکاری خودآگاه و ناخودآگاه استفاده کنید، ناخودآگاه شما را بدون اینکه خود بفهمید به سمت زندگی بهتر، موفقیتی بیشتر، ثروتی روز افزون و روابطی پایدار و مثبت هدایت می کند. فقط کافی است خودآگاه و ناخودآگاه خود را متهد کرده و برای برنامه ریزی ناخودآگاه تلاش کنید. فرق نمی کند چه هدفی داشته باشید یا چه آرزویی در سر بپرورانید به هر حال با شناخت ضمیر ناخودآگاه و تسلط بر برنامه ریزی آن، به هر موفقیت غیر قابل باوری دست پیدا می کنید. از همین امروز می توانید شروع کنید: ( نگاه کنید به برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه)

شاهین زند – محقق و پژوهشگر.

نوین بینش یک وبسایت پیچیده و یا دائره المعارف خسته کننده نیست بلکه مرجعی است که  به شما کمک می کند هر گونه اطلاعاتی را به صورت خلاصه، مختصر و مفید بدست آورید. نوین بینش بزرگترین  مرجع در مورد ضمیر ناخودآگاه در بین سایت های فارسی زبان می باشد. برای اطلاع از آخرین مطالب سایت نوین بینش در کانال تلگرام ما عضو شوید: عضویت در کانال تلگرام نوین بینشصفحه اینستاگرام شاهین زند

می خواهید بیشتر بدانید؟

برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای موفقیت

 چگونه همزمان از خودآگاه و ناخودآگاه استفاده کنیم

قوانین حاکم بر ضمیر ناخودآگاه

چگونه با حرف زدن، ضمیر ناخودآگاه را پاکسازی کنیم

برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه و عاشق کردن دیگران

چگونه می توانم با استفاده از برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه شخصی را  عاشق کنم