برگرداندن عشق به رابطه تمام شده با سیگنال جذب

یکی از سخت ترین تجربیاتی که ممکن است در زندگی خود با آن رو به رو شویم از دست دادن عشق مرد یا زنی است که زمانی به ما علاقه داشته اند اما اکنون از ما فاصله گرفته و تصمیم دارند رابطه خود را تمام کنند.

در این مقاله می خواهیم در مورد سیگنال های جذب یا سیگنال های جذب صحبت کنیم که برای برگرداندن مرد یا زن مورد علاقه است و توضیح می دهد چگونه با این تکالیف یا تکنیک های روانشناسی جذب می توانیم برای برگرداندن عشقمان اقدام کنید. در نتیجه موفق خواهیم شد رابطه تمام شده را دوباره شروع کنیم و عشق خود را برگردانیم.

سینگنال های جذب برای برگرداندن عشقمان

مطمئن هستم تا کنون با افرادی مواجه شده اید که به نظر بسیار تحصیل کرده، موفق، ثروتمند و جذاب باشد اما بعد متوجه شوید هیچ مدرک یا تحصیلاتی نداشته است، فرد معمولی بوده و ثروت زیادی هم ندارد.

دلیل این موضوع این است که آن فرد سیگنال هایی را از خود ارسال می کرده است که باعث افزایش جذابیت شده است و ذهن انسان تمایل دارد باور کند افراد جذاب، افرادی متفاوت هستند. اما همه این ترفند فقط برای جذب کردن شما بوده است.

حال این جذب می تواند برای این باشد که شما مشتری خوبی شوید و یا برای اینکه عاشق شوید. همچنین می تواند به ما کمک کند عشق قبلی مان را که به ما علاقه ندارد به خود جذب کنیم.

سیگنال هایی که قابلیت جذب داشته باشند سیگنال های جذب یا سیگنال های ربایشی– signals of attraction نامیده می شوند و سیگنالی که باعث دور شدن و دفع می شوند سیگنال منفی نام دارد.

قانون سیگنال جذب به ما کمک می کند در روابط عاطفی، برگشت دوباره به رابطه، بازگشت به رابطه دوستی، بازگرداندن نامزد، خواستگار یا همسر به رابطه و ایجاد ازدواج یا حفظ ازدواج موفق شویم. این قانون با قانون جذب برای برگداندن فرد مورد علاقه متفاوت است ( نگاه کنید به ناگفته هایی از قانون جذب عشق از دست رفته)

سیگنال های منفی رایج پس از قطع ارتباط

اگر می خواید در بازگشت مردان به رابطه و یا ترمیم هر رابطه عاشقانه  از دست رفته موفق باشید باید قبل از هر چیز از ارسال سیگنال های منفی که باعث بدتر شدن و تخریب کامل رابطه شما می شود پرهیز کنید. موارد زیر رفتاری هستید که باعث ارسال سیگنال های منفی و مضر می شوند:

  1. ارسال پیام های پی در پی،
  2. تماس های مکرر،
  3. مطیع شدن های افراطی – سندروم ارباب/برده،
  4. ترس از خیانت و افزایش شک و بی اطمینانی
  5. خواهش کردن ها و التماس ها
  6. ایجاد احساس دلسوزی
  7. خشم، برخاشگری، دعوا، تهدید و حتی خیانت.

سیگنال منفی مثل این است که بخواهیم با نفت آتش را خاموش کنیم. همه رفتارهای بالا فقط باعث می شوند باغچه رابطه ی عاطفی که گلهایش تک تک با دستان شما کاشته شده است به یکباره در آتش سیگنال های منفی به خاکستر تبدیل شود ( برای اطلاعات بیشتر از این اشتباهات نگاه کنید به ۴ مرحله ساده برای بگرداندن عشق از دست رفته).

اما چه باید کرد اگر قبلا این اشتباهات را مرتکب شده اید؟ چگونه می شود دست از ارسال سیگنال های منفی برداشت و سیگنال جذب ارسال کرد؟. در ادامه به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد.

بهترین راه برای برگرداندن عشق تنظیم سیگنال ها جذب روی موج مثبت است

ضمیر ناخودآگاه انسان ها بر روی دو موج تنظیم شده است: موج منفی و موج مثبت. ضعف های ما در سطح ناخودآگاه روی موج منفی تنظیم می شوند و %D