قانون جذب عشق از راه دور بر اساس تکنیک های NLP

بهترین را برای برگرداندن عشقم چیست؟

آیا برگشتن عشق سابق امکان دارد؟

آیا قانون جذب عشق از راه دور واقعیت دارد؟

این ها پرسش های رایجی هستند که بعد از جدایی با آن رو به رو می شوید. بسیاری افراد قانون جذب عشق از راه دور را در جادو، طلسم، تصویر پردازی یا نوشتن نامه های عاشقانه برای مخاطب خاص یا فرشتگان الهی یا ارتباط با کائنات می دانند که نه تنها تاثیر مثبتی ندارد بلکه باعث ارسال انرژی منفی می شود.

به هر حال به یاد داشته باشید اگر هدف شما از ایجاد روابط عاطفی، ازدواج و پایداری یک عشق جاودانه نیست پس این مقاله را مطالعه نکنید زیرا نتایج مثبتی بدست نخواهید آورد.

قانون جذب عشق از راه دور چیست؟

اولین بار در فیلمی به نام راز، قوانین معرفی شد که توضیح می داد چگونه با تصویر سازی و رویاپردازی می شود به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد. اما واقعیت این است که هیچ مشکلی فقط با فکر کردن، نامه های کودکانه برای مخاطب خاص یا فرشتگان الهی، تصور سازی یا طلسم حل نمی شود. حتی خداوند هم می فرمایند “و نیست از برای انسان مگر کوشش و تلاشی که انجام داده است و قطعا ثمره کوشش و تلاش خود را خواهد دید”.

پس در این مقاله منظور ما از قانون جذب عشق از راه دور چنین قوانینی که قبلا ممکن است شنیده باشید نیست  بلکه روشی است بر اساس تکنیک های NLP برای برگرداندن عشق که به ما می آموزد چگونه با برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه می توانیم به هر هدفی از جمله جذب عشق از راه دور و مهمتر از آن حفظ رابطه دست پیدا کنیم. ( نگاه کنید به واقعیت در مورد تکنیک های NLP برای برگرداندن عشق)

NLP همچنین به ما می گوید نمی توان یک قانون جهان شمول برای جذب کردن همه افراد معرفی کرد و باید راه حل منحصر به فرد مربوط به جذب هر شخص را پیدا کنیم. البته با فعال کردن نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه، اقداماتی در ما شکل می گیرد که در سلسله ای از رویدادها منجر به دستیابی به هدف خواهد شد.

البته مهارت های ان ال پی در جذب کردن یا عاشق کردن دیگران فقط یکی از مهارت های عاشق کردن دیگران از راه دور است. بهر حال برای اینکه با تکنیک های NLP آشنا شوید ابتدا خوب است با تاثیرات قدرمند ضمیر ناخوداگاه آشنا شوید.

قدرت ضمیر ناخودآگاه در  تکنیک های NLP برای برگرداندن عشق

NLP به معنای برنامه ریزی عصبی کلامی است و در واقع به ما کمک می کند بین نشانه ها (هر چیزی که حاوی مفهوم یا پیغامی باشد مثل سخنان شما، مسیج های تان و حتی عکس های پروفایل نشانه محسوب می شود) و احساسات عصب شناختی ذهن ارتباط ایجاد کنیم (نگاه کنید به تکنیک ها و مفاهیم برنامه ریزی عصبی کلامی).

کاربرد تکنیک های NLP فقط برای برگرداندن عشق نیست بلکه در ایجاد و کنترل احساسات و حتی رسیدن به اهداف می تواند به ما کمک کند.

NLP یا برنامه ریزی عصبی کلامی با نفوذ به ضمیر ناخودآگاه خود و دیگران به ما کمک می کند ابتدا هدف را در ناخودآگاه خود برنامه ریزی کرده، سپس با یکی از تکنیک های NLP به نام برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه، نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه را فعال کنیم و در نهایت با دیگر روش های موجود برگرداندن عشق را به حفظ و پایداری رابطه تبدیل کنیم.

فعال کردن نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه به ما کمک می کند بدون اینکه خودآگاه متوجه جزئیات شویم، خود به خود اقداماتی انجام دهیم که در نهایت ما را به هدف مان برساند.

برای مثال فرض کنید لاغر شدن را در ناخودآگاه خود برنامه ریزی کرده اید. در این صورت ممکن است مسیر محل کار تا منزل را به صورت پیاده طی کنید زیرا در آن لحظه احساس خوبی نسبت به پیاده روی پیدا کرده اید اما در واقع دلیل این احساس یا میل به پیاده روی، هدایت پنهان در سطح ضمیر ناخودآگاه است که باعث شده احساس خوبی به پیاده روی پیدا کنید زیرا ضمیر ناخودآگاه می داند پیاده روی منجر به لاغر شدن می شود.

از آنجایی که ۹۵ درصد از اقدامات و رفتار ما توسط ضمیر ناخودآگاه صورت می گیرد پس می توان پی برد که چقدر کنترل و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای رسیدن به اهدافی مثل برگرداندن عشق اهمیت دارد.

اما تاثیر تکنیک های NLP فقط به همین جا ختم نمی شود بلکه به ما کمک می کند دانش و آگاهی را به مهارت تبدیل کنیم دقیقا مثل فوتبالیستی که بدون فکر کردن در یک لحظه با یک عکس العمل صحیح توپ را در هدف وارد می کند.

قانون جذب عشق از راه دور در شبکه ۶ مرحله ای جذب

اکنون سوالی که پیش می آید این است که تکنیک های NLP چگونه می تواند به ما در جذب عشق از راه دور کمک کند. در واقع رویکرد برنامه ریزی عصبی کلامی به صورت مستقیم در این مسیر به ما کمک نمی کند اما توانایی هایی به ما می دهد که این توانایی ها باعث می شود از طریق شبکه ۶ مرحله ای جذب بتوانیم یک کانال ارتباطی از راه دور و غیر مستقیم برای رسیدن به هدفمان داشته باشیم و اینگونه قانون جذب عشق از راه دور میسر شود.

شبکه ای که اکنون می خواهم به شما معرفی کنم روشی است که وقتی خوانندگان وبسایت نوین بینش از من می پرسند بهترین راه برای برگرداندن عشقم چیست آن را معرفی می کنم. این روش به ما کانال ارتباطی پنهانی معرفی می کند که باعث می شود با اجرای تکنیک های NLP موفق به برگرداندن عشق خود شویم.

این تکنیک که شبکه ۶ مرحله ای جذب نام دارد،  بر اساس نظریه شش درجه جدایی است. این نظریه در واقع یک فضا یا شبکه را به ما معرفی می کند و به تنهایی تاثیری در برگرداندن عشق نخواهد داشت. اما اگر به درستی اقدامات صحیح انجام شود با کمک آن می توانیم کانالی ایجاد کنیم برای جذب افرادی که حتی با آنها در ارتباط نیستیم و در نتیجه یاد خواهیم گرفت از شیوه های غیر مستقیم به عنوان قانون جذب عشق از راه دور استفاده کنیم و شخص مورد نظرمان را بدست آوریم.

نظریه ۶ درجه جدایی در واقع اولین بار به عنوان یک روش ارتباطی مطرح شد که ثابت می کرد چطور همه انسان ها بدون اینکه حتی یکدیگر را بشناسید با یکدیگر در ارتباط هستند.

تاکید می کنم روشی که می خواهم امروز آن را به شما آموزش بدهم با تکنیک هایی که با قانون جذب در دیگر سایت ها مطالعه می کنید متفاوت است ( نگاه کنید به قانون جذب عشق از دست رفته)

در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا قانون شبکه ی ۶ مرحله ای جذب، بهترین راه برای برگشت افراد است.

 شبکه ی ۶ مرحله ای جذب برای چه موقعیتی مناسب است؟

شبکه ۶ مرحله ای جذب که بر اساس نظریه ۶ درجه جدایی است فقط وقتی اهمیت پیدا می کند که هدف مان دست یابی به یک قانون جهت بازگرداندن یک رابطه از راه دور باشد؛ یعنی بدون ارتباط و به صورت غیر مستقیم به دنبال جذب شخص خاصی باشیم.

اما اگر عشق سابق تان در دسترس شما است و می توانید در معرض دید وی قرار بگیرید و یا با وی ارتباط برقرار کنید باید سیگنال ها را به طور مستقیم برای او ارسال کنید و دیگر نیازی نیست سیگنال های جذب از راه دور ارسال شود؛ اگرچه در هر صورت شما در شبکه ی ۶ مرحله ای قرار خواهید گرفت.

دقت داشته باشید منظور ما از سیگنال، هر گونه نشانه مفهوم شناختی است که باعث ایجاد احساس عشق، جذب یا یادآوری ما در ذهن فرد دیگری می شود.

وجود شبکه ای ۶ به نام شبکه ۶ مرحله ای جذب به این معنا نیست که همه دنیا از شما خبر دارند و شما را می شناسند. در واقع بدین معنا است که شما می توانید مرد یا زن مورد علاقه تان را بدون برقراری ارتباط از خود خبردار کنید و از این طریق عشق را به رابطه تمام شده خود برگردانید.

بازگشت افراد به این معنا نیست که آنها عاشق شما می شوند. بلکه به این معنا است که با کشیده شدن به سمت شما فرصتی مناسب برای تان فراهم می شود. در نتیجه می توانید از این فرصت استفاده کرده و دیگر تکنیک های ارتباطی از راه نزدیک و از راه مستقیم را اجرا کنید.

به همین دلیل نیاز است قبل از اقدام به استفاده از تکنیک های NLP برای برگرداندن عشق، خود را برای بازگشت وی آماده کرده و بدانید چطور از این بازگشت به نفع خود برای حفظ و پایداری رابطه استفاده کنید. (نگاه کنید به چرا بازگشت به رابطه ساده است اما کافی نیست)

به عبارت دیگر برای جذب و عاشق کردن افراد وقتی ارتباط شما با طرف مقابل برقرار شد می توانید از طریق تکنیک های NLP و روانشناسی عشق، طرف مقابل را عاشق کرده و رابطه خود را حفظ و پایدار کنید. اما تکنیک شبکه ی ۶ مرحله ای جذب از این جهت بهترین راه برای برگرداندن عشق است که می تواند برای شروع ارتباط مجدد و بازگشت افراد با برقرار کردن ارتباط غیر مستقیم از راه دور موثر واقع شود.

ارتباط غیر مستقیم از طریق نظریه ۶ درجه جدایی

بسیاری افرادی که از طریق نوین بینش با ما ارتباط برقرار کرده اند و تجربه استفاده از تکنیک نظریه شش درجه جدایی را داشته اند گفته اند هماهنگ شدن با نظریه شش درجه جدایی بهترین را برای برگرداندن عشق شان است.

نظریه شش درجه جدایی به ما کمک می کند بتوانیم قانون جذب عشق از راه دور را اجرا کرده و در ارسال سیگنال های جذب به صورت غیر مستقیم موفق شویم. در ادامه بیشتر در مورد این تکنیک صحبت خواهیم کرد (نگاه کنید به برگرداندن عشق به رابطه با قانون سیگنال).

نظریه شش درجه جدایی به ما می گوید هر فردی در کره زمین از طریق ۵ نفر با نفر ششم در ارتباط است که می تواند هر فردی در جهان باشد. به عبارت دیگر بر اساس این نظریه همه انسان های دنیا می توانند با هم در ارتباط باشند.

به عبارت دیگر فقط ۵ نفر بین شما، عشق سابق تان و ملکه انگلستان، تام کروز یا حتی چوپانان مغولی وجود دارد. برای اینکه بهتر متوجه شوید اجازه دهید مثال بزنم.

این فرایند به این شکل عمل می کند که در حال حاضر حداقل ۱۰۰ نفر وجود دارند که شما را می شناسند. هر کدام از این ۱۰۰ نفر نیز با ۱۰۰ نفر دیگر در ارتباط هستند. یعنی در سطح ۲ شما با ۱۰۰۰۰ در ارتباط هستید. در سطح سوم نیز مجدد باید عدد نهایی را ضربدر ۱۰۰ بکنیم که تعداد افراد در سطح سوم بدست بیاید یعنی ۱۰۰۰۰۰۰ نفر. در سطح ششم جمعیت این افراد به  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ نفر می رسد.

اکنون شبکات اجتماعی و محیط های مجازی هم به این فرضیه اضافه کنید. در این صورت متوجه خواهید شد که چقدر جهان کوچک شده است و انسان ها به یکدیگر نزدیک هستند. این نظریه به ما تکنیکی را معرفی می کند که نام آن را شبکه ی ۶ مرحله ای جذب گذاشته ام. شبکه ی ۶ مرحله ای در واقع کانالی است که انسان ها از راه دور و بدون برقرار کردن ارتباط مستقیم می توانند با یکدیگر در تماس باشند.

شبکه ی ۶ مرحله ای و سیگنال های ضمیر ناخودآگاه

اجازه بدهید رابطه شبکه ی ۶ مرحله ای و سیگنال های ضمیر ناخودآگاه را با یک مثال توضیح دهیم؛ رابطه ای که می تواند یک قانون جهت برگرداندن عشق به رابطه را از راه دور به ما معرفی کند.

زیر شهری که در آن زندگی می کنید شبکه عظیمی از لوله های آب وجود دارد که مسئول انتقال آب به خانه ها و فضاهای سبز است. پس همه خانه ها و فضاهای سبز از طریق این لوله ها به یکدیگر متصل هستند اما اگر فشاری وجود نداشته باشد یا آبی وجود نداشته باشد، وجود چنین لوله هایی بی فایده است. پس تنها وجود اتصالات منجر به انتقال نمی شود.

در مورد اتصال بین انسان ها نیز داستان به همین شکل است. همه انسان ها از طریق شبکه ی ۶ مرحله ای (یعنی بدون برقراری ارتباط) به یکدیگر وصل هستند اما اگر جذبی ایجاد نشود و یا جذبی باشد ولی ارسال نشود، هیچ انتقالی صورت نمی گیرد؛ پس همه این اتصالات بی نتیجه خواهند بود.

به عبارت دیگر وسایل مورد نیاز ما برای برگرداندن عشقمان از راه دور شامل یک شبکه ی ۶ مرحله ای، سیگنال های جذب و یک سیستم انتقال سیگنال جذب است.

در واقع شبکه ی ۶ مرحله ای بین انسان ها همان لوله های آب است، سیگنال جذب همان آبی است که باید منتقل شود و تکنیک های سیگنال جذب همان فشاری است که باعث حرکت هرچه سریع تر سیگنال جذب از راه دور می شود.

اکنون که با شبکه ۶ مرحله ای جذب آشنا شده ایم وقت آن است که بفهمیم سیگنال های جذب چگونه ایجاد می شوند و چطور می تواند بهترین راه برای برگرداندن عشقمان باشد (نگاه کنید به بازگشت به رابطه با ارسال سیگنال عشق از راه دور).

ارسال سیگنال جذب با فعال کردن نیروی هوشمند در ناخودآگاه

وقتی در ضمیر ناخودآگاه خود بیشتر بیاموزید متوجه خواهید شد چگونه با تکنیک های فرمان به ضمیر ناخودآگاه،  هیپنوتیزم و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه می توانید  نیروی هدایت پنهان در ضمیر ناخودآگاه را جهت جذب عشق از راه دور  فعال کنید.

شاید در نگاه اول به نظر سخت باشد اما اصلا اینگونه نیست. تنها کاری که شما لازم است انجام دهید برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای فعال کردن نیروی هدایت پنهان است. هر چقدر این برنامه ریزی بهتر انجام شود می توانید زودتر در بازگشت عشق و رسیدن به ازدواج (و اگر متاهل هستید در حفظ ازدواج) موفق شوید.

به یاد داشته باشید نیازی نیست بروید و مثلا به همه بگویید درمورد من با دیگران صحبت کنید. اصلا نیازی نیست کاری با دیگران داشته باشید شما فقط باید روی ارسال سیگنال جذب تمرکز کنید. به همین سادگی.

شاهین زند – مدیر و موسس سایت نوین بینش – بر اساس قانون ان ال پی، مقالاتی نوشته و در آنها تکنیک هایی را توضیح داده است که باعث ارسال سیگنال های جذب در شبکه ی ۶ مرحله ای خواهد شد. در نتیجه می تواند بهترین را برای بازگرداندن عشق به رابطه باشد.

دقت کنید شاهین زند “تکنیک های ان ال پی” را آموزش نمی دهد بلکه تکنیک های بازگشت به عشق و ازدواج را بر اساس ان ال پی نوشته است.

تکنیک های بازگشت به عشق و ازدواج بر اساس ان ال پی، زبان بدن، روانشناسی عشق و ازدواج، روانشناسی جذب، مهارت های ارتباطی، شبکه ی ۶ مرحله ای و غیره است.

پاسخ به پرسش های رایج

در این قسمت می خواهیم به پرتکرارترین سوالات پاسخ دهیم:

آیا تکنیک های NLP علمی است؟

تکنیک های NLP بسیار گسترده و وسیع است. این رویکرد از بهبود مهارت های ارتباطی گرفته تا روش های درمان اختلالات روانی را به ما توضیح می دهد. اما هیچوقت نمی توان گفت که رویکردی بدون خطا وجود دارد که همیشه موفقیت آمیز است. تکنیک های NLP نیز در حوزه درمان منتقدین زیادی دارد اما حداقل تا جایی که به ما مربوط می شود و مرتبط با مهارت های ارتباطی و روش های جذب و عاشق کردن است این تکنیک ها کاربرد دارد و مورد تایید روانشناسان بسیاری در جهان است. همانطور که می دانید رویکردی که علمی نباشد و هیچ اعتباری نداشته باشد در دایره المعارف ها یا منابع آکادمیک دانشگاهی نیز از آن سخنی برده نمی شود. اما با یک جست و جوی ساده در دایره المعارف انجمن روانشناسان آمریکا که بزرگترین و معتبرترین منبع روانشناسی است می توانید تعریف NLP را پیدا کنید. در اینجا لینک تعریف مفهوم   NLP – neurolinguistic-programming به زبان انگلیسی را در وبسایت رسمی انجمن روانشناسان آمریکا قرار داده ام.

آیا می شود عشق را به رابطه برگرداند؟

عشق هم مثل هر احساس دیگری تحت تاثیر نوسانات خلقی می تواند کاهش یا افزایش پیدا کند. پس طبیعی است که احساس یک نفر طی رابطه بیشتر یا کمتر شود. و از آنجایی که تصمیم به جدایی و یا بازگشت به رابطه مرتبط با احساس عشق است پس با تغییر این احساسات تصمیمات نیز تغییر می کند. این بدین معناست که با تغییر احساس عشق که از ناخودآگاه نشات می گیرد می توان تصمیم یک نفر به اتمام رابطه را تغییر داد.

بهترین راه برای برگرداندن عشق چیست؟

بهترین راه برای برگرداندن عشق این است که از اشتباهات پس از جدایی پرهیز کنیم و با تسلط روی خلق و اوضاع روحی خود بتوانیم با درستی تصمیم بگیریم و با یک برنامه مشخص و از پیش آماده شده برای حفظ و پایداری رابطه خود تلاش کنیم. اگر اقدامات ما پس از اتمام رابطه به درستی انجام شود، حتی بدون نیاز به تلاش برای برگرداندن رابطه از سوی ما احتمال بازگشت عشق سابق وجود دارد. اما باید به یاد داشته باشیم بازگشت به رابطه در صورتی است که از کشمکش بیشتر پرهیز کنیم و تمرکز خود را روی ارسال احساس مثبت بگذاریم.

آیا می شود بدون برقراری ارتباط، عشق را به رابطه برگرداند؟

“بله اگه پس از رابطه رفتار خود را کنترل کنیم و اجازه ندهیم احساسات بر رفتار ما تاثیر بگذارد می توانیم حتی از راه دور و بدون برقراری ارتباط عشق را به رابطه برگردانیم. یکی از این روش ها استفاده از ارتباط های پنهان و غیر مستقیمی است که بین همه انسان ها وجود دارد و از آن به عنوان نظریه ۶ درجه جدایی یاد می شود. این نظریه در کنار پیشرفت روز افزون تکنولوژی و کوچکتر شدن جهان و ارتباطات این امکان را فراهم می کند که حتی از راه دور و بدون برقراری ارتباط مستقیم در بازگرداندن عشق و حتی جلوگیری از طلاق موفق شویم.”

آیا بازگرداندن عشق انتخاب درستی است؟

“نمی توان در مورد ارزش بازگرداندن یک فرد به رابطه و تصمیم دیگران به بهبود رابطه قضاوت کرد. این موضوع را فقط فردی می تواند تشخیص دهد که به دنبال بازگرداندن عشق خود است. اما واقعیت این است که شروع یک رابطه جدید در زمان مناسب و با مهارت های کافی می تواند ساده تر از بازگرداندن رابطه قبلی باشد. برای شروع یک رابطه جدید فقط کافی است احساسات مثبت و جذب را به ناخودآگاه طرف مقابل ارسال کرد اما برای بازگرداندن نیاز است اول احساسات منفی را از بین ببریم و سپس شروع به ارسال احساسات مثبت به صورت غیر مستقیم و مستقیم به ضمیر ناخودآگاه کنیم.”

احساس عشق چگونه به وجود می آید و از بین می رود؟

“بر اساس تعریف روانشناسی عشق، احساس عاشق شدن بر اساس نیازهای ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد که پایه و ستون آن در دوران کودکی شکل می گیرد. تجربیات ما با والدین خود و یا تجربیات مثبت و منفی که در گذشته تجربه کردیم، نیازهایی را در ناخودآگاه ما شکل می دهد که باعث می شود ناخودآگاه برای برطرف کردن آن به دنبال یک شریک عاطفی باشیم. البته برطرف شدن نیازهای ناخودآگاه به این معنا نیست که ناخودآگاه به دنبال این هستیم که دیگران خدمتی به ما کنن بلکه به این معناست که ناخودآگاه به دنبال یک تصویر از فردی است که توانسته نیازهای ما را در زندگی خود برطرف کند.”

سخن آخر

آموزش سیگنال های جذب برای افرادی که قصد سوء استفاده داشته باشند و تصمیم به ازدواج نداشته باشند انجام نمی شود. این تکنیک ها برای خانم هایی که متاهل هستند و قصد بازگرداندن معشوق خود را دارند آموزش داده نمی شود. به همین دلیل برای یادگیری این تکنیک ها برای بازگشت به عشق و ازدواج می توانید به تیم نوین بینش پیام ارسال کنید و شرایط ما را برای دریافت کتاب بپذیرید.

برای یادگیری تکنیک سیگنال های جذب برای بازگشت به رابطه می توانید به شماره زیر از طریق واتس آپ یا تلگرام پیام ارسال کنید تا تیم نوین بینش به صورت رایگان پاسخ شما را ارسال کند. همه تکنیک های بازگشت به رابطه توسط شاهین زند مدل سازی و طراحی شده است و تضمینی می باشد.

همچنین می توانید پرسش های شخصی خود در مورد تکنیک ها را نیز با ما در میان بگذارید و پاسخ خود را دریافت کنید. ارسال پیام به تیم نوین بینش کاملا رایگان است. همه این مراحل زیر نظر کارشناس هایی انجام می شود که به شما در تمام مراحل کمک خواهند کرد:

شماره تماس تلگرام و واتس آپ:

۰۹۳۰۶۱۳۵۰۰۸

روابط عمومی تیم نوین بینش

اگر به مطالعه بیشتر قانون جذب عشق از راه دور علاقه مند هستید این مطلب را بخوانید: قانون جذب عشق از راه دور با هدایت ضمیر ناخودآگاه

نوشته ی شاهین زند – محقق و پژوهشگر.

سایت نوین بینش یک سایت پیچیده و یا دائره المعارف خسته کننده نیست بلکه مرجعی است که  به شما کمک می کند هر گونه اطلاعاتی را به صورت خلاصه، مختصر و مفید بدست آورید. نوین بینش بزرگترین مرجع در مورد بازگشت به عشق و ازدواج در بین سایت های فارسی زبان می باشد. برای اطمینان بیشتر از این موضوع به بخش بازگشت به عشق و ازدواج مراجعه کنید. برای اطلاع از آخرین مطالب سایت نوین بینش در کانال تلگرام ما عضو شوید: عضویت در کانال تلگرام نوین بینش

می خواهید بیشتر بدانید:

حفظ رابطه عاطفی از راه دور

تمرین ها و تکالیف برای برگرداندن عشقمان

۴ مرحله برای بازگرداندن عشق از دست رفته

۴ مرحله ساده برای تقویت هوش هیجانی

۱۱ باور غلط که بعد از کات کردن باعث اشتباهات بیشتر می شود

استراتژی nlp برای ایجاد عشق

مدل لوح سفید برای معذرت خواهی از عشق

تکنیک سیگنال های ترکیبی جذب برای تسخیر ذهن دیگران