پارادوکس احساسی در شخصیت مغرور و خودشیفته

پارادوکس احساسی در شخصیت مغرور و خودشیفته

وقتی فردی احساسات متناقضی نسبت به فردی داشته باشید می توانیم آن را پارادوکس احساسی بنامیم.

پارادوکس احساسی نوعی ناهماهنگی شناختی است که فرد هم به طرف مقابل خود علاقه دارد و هم علاقه ندارد.

پارادوکس احساسی در مردهای خودشیفته یا مغرور

یکی از شخصیت هایی که ممکن است با پارادوکس احساسی مواجه شود شخصیت مغرور یا خودشیفته است، هرچند پارادوکس احساسی لزوما برای شخصیت خودشیفته یا مغرور شکل نمی گیرد.

اما در شخصیت خودشیفته و مغرور بیشتر می توان تناقض در احساسات و عواطف را تجربه کرد.

دلیل پارادوکس احساسی ناهماهنگی در نیازهای ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه است. در مورد شخصیت خودشیفته یا مغرور این ناهماهگی مربوط می شود به علاقه همزمان آن ها به زنان قوی و ضعیف.

به عبارت دیگر دلیل رفتار متناقض شخصیت مغرور و خودشیفته تفاوت در نیازهای خودآگاه و ناخودآگاه آنان نسبت به قوی بودن یا ضعیف بودن زنان است.

قبل از اینکه این تفاوت را برای شما شرح دهیم باید بدانید منظور ما از پسر یا مرد مغرور در این مقال فرد مفروری است که شخصیت خودشیفته دارد. زیرا لزوما همه افرادی که مغرور هستند خودشیفته نیستند.

چرا مغرور های خودشیفته زن های قوی را دوست ندارند

افرادی که شخصیت خودشیفته یا مغرور دارند به مردانگی خود احساس ناامنی و عدم اطمینان دارند. وقتی چنین فردی بزرگ می شود احساس ناامنی و عدم اطمینان به خود در وی بیشتر شده و احساس می کند به اندازه ای که لازم است مردانگی ندارد.

مردهای خودشیفته و مغرور تحت چنین فشاری برای اینکه احساس قدرت و مردانگی بیشتری داشته باشند به صورت خودآگاه استراتژی های مختلفی را به کار می گیرند. یکی از این استراتژی برقراری ارتباط با زن های ضعیف است زیرا مطمئن هستند چنین افرادی آن ها را رد نمی کنند و همچنین می توانند به راحتی آن ها را کنترل کرده و برای اینکه احساس قدرت بیشتری داشته باشند بر آن ها حاکمیت کنند.

به عبارت دیگر بعضی مردها که بیشتر خودشیفته هستند، نه همه ی آن ها، به دلیل احساس ناامنی در مقابل زن های قوی، خودآگاه زن های مطیع و ضعیف را ترجیح می دهند.

چنین مردهایی ترس های مختلف از جمله ترس از دست دادن کنترل، ترس از رد شدن توسط زن قدرمند و ترس از عدم مردانگی به اندازه ی کافی را در خود تجربه می کنند. (نگاه کنید به زنان سلطه جو (زنانی که مردان و همسرانشان را کنترل می کنند))

ترس از موفقیت زن در پسران مغرور

بعضی پسرهای مغرور از زن های قوی می ترسند زیرا ویژگی های شخصیتی این زن ها باعث می شود پسرهای مغرور آن افراد را بسیار با ارزشتر از خود تصور کرده و در نتیجه خود را لایق چنین رابطه ای ندانند.

پس ترجیح می دهند به صورت کلی به سمت زنان قوی نروند و در عوض زنان ضعیف را انتخاب کنند چون مطمئن هستند زنان ضعیف به آن ها جذب خواهند شد.

این مورد در مردهایی اتفاق می افتد که نسبت به سطح موفقیت خود در زندگی و برنامه های آینده شان احساس ناامنی می کنند. مرد ممکن است بترسد یک دختر یا زن قوی درخواست او را برای ازدواج یا ارتباط رد کند و یا حتی بعد از ایجاد رابطه او را ترک کند.

بعضی پسرهای مغرور و خودشیفته حتی ترجیح می دهند مانع کار کردن طرف مقابل خود شوند تا بتوانند به تنها هدف خود یعنی در کنترل نگه داشتن کامل زن برسند و اجازه ندهند زن ها استقلال کامل خود را به دست آورند.

ترس از از دست دادن رهبری خود

مردان یا پسران خودشیفته یا مغرور که اعتماد به نفس کمی دارند و تصور می کنند نمی توانند بر دیگران مسلط باشند، زن هایی را انتخاب می کنند که تسلط و رهبری بر آن ها آسان باشد.

البته منظور من این نیست همه ی مردهایی که زن های مطیع را ترجیح می دهند مشکل اعتماد به نفس دارند. منظور من این است که در بعضی موارد مشکل اعتماد به نفس مردها را به سمت زن های مطیع متمایل می کند.

چنین پسر هایی می ترسند زن های قوی با آنها وارد رابطه نشوند و آنها را رد کنند. به عبارت دیگر بعضی مردها برای اینکه مطمئن شوند طرف مقابل حتما با آنها وارد رابطه خواهد شد، زن های ضعیف را انتخاب می کنند.

به خصوص اگر این افراد به دلیل رفتار کنترل کننده دیگران در دوران کودکی احساس کمبود کرده باشند بیشتر در دوران بزرگسالی تمایل به برقرار کردن ارتباط با زن های ضعیف و قابل کنترل نشان می دهند ( نگاه کنید به چگونه تجربیات دوران کودکی بر بزرگسالی تاثیر می گذارند)

در بعضی موارد هم مردهای ضعیف به سمت زن هایی جذب می شوند که ویژگی منفی خود را به شکل مثبت جبران کرده باشند. پس به سمت زن های قوی جذب می شوند، البته قوی بودن به معنای پیشرفت در کار و تحصیل نه کنترل کننده بودن.(نگاه کنید به چگونه زنی جذاب باشیم)

به هر حال تا اینجا فقط به نیازهای خودآگاه پسران مغرور و خودشیفته اشاره کردیم که باعث جذب آن ها خواهد شد. اما احساس عشق صد در صد متکی بر ضمیر ناخودآگاه است. پس مهم نیست این افراد خودآگاه به سمت چه افرادی جذب می شوند اما در نهایت این ناخودآگاه است که باعث حفظ رابطه و ایجاد احساس عشق می شود.

تناقض در نیازهای پسران مغرور

هرچند پسران یا مردان مغرور و خودشیفته به دختران یا زنان ضعیف تمایل بیشتری نشان می دهند اما این تمایل خودآگاه است و با تمایل ناخودآگاه آنان فرق می کند. در واقع هرچند به صورت ارادی و خودآگاه به دنبال زنان ضعیف هستند اما به مرور زمان به دلیل نیازهای متفاوتی در سطح ناخودآگاه نسبت به چنین دختران یا زنان ضعیفی سرد می شوند.(نگاه کنید به 10 دلیل تغییر رفتار ناگهانی مردان)

نیاز به ضعیف بودن یک نیاز خودآگاه برای مردان یا پسران مغرور با شخصیت خودشیفته است اما نیاز ضمیر ناخودآگاه این افراد چیست؟

نیاز ضمیر ناخودآگاه پسران مغرور نیاز به قدرت است و همانطور که قبلا گفتیم ناخودآگاه با ارائه یک تصویر نیازهایش برطرف می شود. به عبارت دیگر نیاز به قدرت وقتی برطرف می شود که پسر مغرور یک تصویر قوی از طرف مقابل خود دریافت کند.

به عبارت دیگر اگر نیاز خودآگاه برطرف نشود، آن پسر جذب نمی شود و اگر نیاز ضمیر ناخودآگاه برطرف نشود آن پسر عاشق نمی شود. (نگاه کنید به ازدواج با فرد خودشیفته)

چگونه یک پسر مغرور را هم جذب و هم عاشق کنیم

اکنون ممکن است این پرسش برای شما ایجاد شود که پس چه باید کرد؟ اگر قوی باشیم، انتخاب نمی شویم یا باعث ایجاد احساس ناامنی در شخص مورد نظر خود می شویم؛ اگر ضعیف باشیم به مرور زمان جذابیت خود را از دست می دهیم.

همانطور که در کتاب مدار جذب و ازدواج توضیح داده ام  در مقابل چنین افرادی باید هم خود را با ارزش و قدرتمند نشان دهیم و هم اجازه ندهیم طرف مقابل احساس حقارت در مقابل ما پیدا کند و یا ما را بهتر از خود تصور کند. برای جلوگیری از این موضوع باید در حالی که خود را قوی نشان می دهیم، متواضع و فروتن باشیم.

در رابطه با فرد خودشیفته، همچنین باید در طرف مقابل احساس امنیت نسبت به خود ایجاد کنیم و باعث شویم وی ترس از جدایی نسبت به ما نداشته باشد.

مورد آخر این است که گاهی اجازه دهیم کنترل و رهبری با طرف مقابل باشد اما همچنان تصویر قدرتمند خود را مثلا در ارتباط مان با دیگران نشان دهیم. یعنی همزمان نشان دهیم در ارتباط با دیگران بسیار قدرتمند هستیم اما در مقابل وی تواضع و فروتنی نشان خواهیم داد زیرا او را فرد قابل اطمینانی تصور می کنیم.

خصوصیات پسر مغرور این است که دوست دارد برتر از طرف مقابل باشد اما اگر طرف مقابل خود فرد بی ارزشی محسوب شود پس برتری از چنین فردی نیز ارزشمند نخواهد بود. در نتیجه هر چقدر خود را باارزش تر، موفق تر و قوی تر نشان دهید، طرف مقابل نیز بیشتر احساس مثبتی پیدا می کند وقتی خود را برتر از شما احساس کند.

البته برای مقابل با این افراد چون جزو شخصیت های سخت در رابطه عاطفی محسوب می شوند باید سیاست ها و تکنیک های بسیاری را یاد گرفت. (نگاه کنید به راه های عاشق کردن پسران مغرور)

بعضی زن ها زیاده روی می کنند

برای اینکه عادلانه صحبت کرده باشم باید به این حقیقت اشاره کنم که بعضی زن ها نیز زیاده روی می کنند. بعضی زن ها ویژگی های شخصیتی مردانه مانند پرخاشگری، خشم و ادعای اغراق آمیزی را در خود پرورش می دهند.

همه ی مطالعات نشان داده است چنین زن هایی برای بیشتر مردها جذابیت کمی دارند و در بعضی موارد مردها از آن ها متنفرند. درحالی که مردهای زیادی زن های قوی را دوست دارند، بیشتر آن ها از زن های پرخاشگر و زن هایی که می خواهند کنترل همه چیز از جمله مرد زندگی شان را در دست داشته باشند دوری می کنند.

به عبارت دیگر تفاوت زیادی بین یک زن قوی و زنی که می خواهد بیش از حد کنترل همه چیز از جمله مرد را در دست بگیرد وجود دارد. دلیل زیاده روی کردن این زن ها اهداف ناخودآگاهی است که در بخشی از زندگی خود در ذهنشان پرورش داده اند.(نگاه کنید به 24 روش ساده برای دیوانه کردن پسران)

نوشته ی شاهین زند – محقق و پژوهشگر.

سایت نوین بینش یک سایت پیچیده و یا دائره المعارف خسته کننده نیست بلکه مرجعی است که  به شما کمک می کند هر گونه اطلاعاتی را به صورت خلاصه، مختصر و مفید بدست آورید. نوین بینش بزرگترین مرجع در مورد روانشناسی جذب در بین سایت های فارسی زبان می باشد. کتاب مدار جذب و ازدواج نوشته شاهین زند با اهدف جذب یک گزینه ایده آل یا جذب یک گزینه خاص و تبدیل رابطه به ازدواج نوشته شده است. با این کتاب مهارت های جذب را یاد خواهید گرفت و یا طبق قوانین نوین بینش هزینه پرداختی به شما بازگردانده می شود. برای اطلاع از آخرین مطالب سایت نوین بینش در کانال تلگرام ما عضو شوید: عضویت در کانال تلگرام نوین بینشصفحه اینستاگرام شاهین زند

آیا می خواهید بیشتر بدانید؟

معیارهای جذابیت زنان از نظر مردان

چگونه یک فرد مغرور را عاشق خود کنیم

چرا عاشق پسرهای مغرور می شویم

نحوه برخورد با افراد خودشیفته در محل کار

زنان جذاب از نگاه مردان

چگونه زنی جذاب باشم

چگونه عشق شوهرم باشم

چگونه جذاب تر شویم

جذب مردان